Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Populární články

Zobrazeno 1-30 ze 31
#

Jak si osmák může přečíst Babičku?

Datum: 21. 7. 2015

Nemá smysl se rozohňovat nebo hořekovat nad tím, že mládež neumí číst nebo nečte starší českou literaturu. Má smysl si ujasnit, proč by mládež měla Babičku číst, a případně jak asi má vypadat cesta, po které se k ní ještě v mládí může žák a student dostat.

#

Nečekaný objev na alserské faře

Datum: 6. 2. 2015

Vídeňské matriky vypovídají o negramotnosti Marie Magdaleny Terezie Novotné, později Panklové (nar. 8. listopadu 1797 v Kladsku)

#

Ambice a řemeslo: několik poznámek o literatuře pro děti a mládež v roce 2013

Datum: 28. 2. 2014

Po klasice nesahají jen seriózní editoři a nakladatelé. Zejména pohádkový odkaz klasiků je „tradičně“ objektem zájmu komerčních nakladatelů. Není náhoda, že nejčastěji jsou „vytěžováni“ Erben a Němcová, protože jejich jména používají různí obskurní adaptátoři a upravovatelé zjevně jako obchodní značku.

#

Nejstarší podpis Boženy Němcové

Datum: 16. 8. 2012

I byrokratický akt jako je podpis, může mít svůj zajímavý příběh – archivní dokumenty úředního charakteru, pak nabývají nového, lidštějšího rozměru. Zejména, když je autorkou podpisu mladá Barunka Panklová.

#

Divé Báře vévodí píseň, jakou umí stvořit jen autoři Balady pro banditu

Datum: 4. 5. 2012

Při návštěvě Divé Báry Milana Uhdeho, Leoše Kuby a Miloše Štědroně a v režii Juraje Nvoty vybaví se hřích Uhdeho a Štědroně, slavná a už dávno zlidovělá Balada pro banditu.

#

Rozkošné to údolíčko

Datum: 13. 3. 2012

Fantazijní literární obrazy z Babičky se ukázaly natolik silné, že se jim začala přizpůsobovat postupem času i samotná realita. Už v roce 1878 nazval Otakar Jedlička Ratibořické údolí Babiččiným a toto označení se rychle vžilo. Kašparovy klasické ilustrace a několikeré filmové adaptace zase ustanovily, jak má údolíčko jednou provždy vypadat.

#

Božena Němcová – (ne)šťastná to žena

Datum: 4. 3. 2012

Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as za dvě stě let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší, napsala Božena Němcová téměř deset let před svou smrtí. Výjimečná spisovatelka i žena zemřela 21. ledna 1862, nesmrtelnost si však zajistila jedním svým dílem – Babičkou.

#

Dopisy Boženy Němcové

Datum: 4. 2. 2012

Pronikání do ložnic privilegovaných přiživuje naše mindráky, říká o koketování některých badatelů s urozeným původem Boženy Němcové literární historička Jaroslava Janáčková. Sama přitom stojí za vydáním kompletní korespondence největší české spisovatelky. Co vlastně víme o Boženě Němcové, spisovatelce, od jejíž smrti nás už dělí sto padesát let?

#

Svatá Babička, slzy poznání

Datum: 28. 2. 2011

Konečně! Vedle tolika filmů z televizní minulosti, často zcela nicotných, vyšla na DVD i Babička z roku 1971, stále ne dosti doceněný úhelný kámen české kultury. Božena Němcová totiž, snad si to ani sama plně neuvědomujíc, vtiskla do Babičky kromě jiných rovin i vyjádření archetypu české ženské svatosti.

#

Milence Boženy Němcové připomíná prvok

Datum: 28. 2. 2011

Vilém Dušan Lambl, lékař, nadšený zoolog, milenec Boženy Němcové a především pak zakladatel moderní dětské medicíny, na něhož Češi , snad proto, že se narodil a zemřel v 19. století (nar. 5. prosince 1824 v obci Letiny u Plzně), zapomněli. A dokonce už jen málokdo ví, proč se jistý prvok dodnes jmenuje giardia lamblia.

František Klácel

František Klácel odešel do Ameriky, dožil se tam ale zklamání

Datum: 28. 2. 2011

Filozof, básník a publicista, katolický kněz i volnomyšlenkář, vědec a oblíbený profesor, a také jeden z nejvýznamnějších českých krajanů v Americe v sedmdesátých letech 19. století. Tím vším byl František Matouš Klácel. Do Ameriky odešel v roce 1869.

#

Kolikrát vyšla Babička

Datum: 28. 2. 2011

Čtenáři se často ptají, kolik vydání je na kontě Babičky Boženy Němcové. O odpověď se pokusil server ptejteseknihovny.cz.

#

Milence Boženy Němcové připomíná prvok

Datum: 28. 2. 2011

Vilém Dušan Lambl, lékař, nadšený zoolog, milenec Boženy Němcové a především pak zakladatel moderní dětské medicíny, na něhož Češi , snad proto, že se narodil a zemřel v 19. století (nar. 5. prosince 1824 v obci Letiny u Plzně), zapomněli. A dokonce už jen málokdo ví, proč se jistý prvok dodnes jmenuje giardia lamblia.

#

Nelehký osud sochařky Marie Uchytilové

Datum: 28. 2. 2011

V listopadu roku 2009 uplynulo dvacet let od úmrtí sochařky Marie Uchytilové, autorky světového unikátu - pomníku lidickým dětem. Marie Uchytilová je rovněž autorkou sochy Barunky Panklové v Jiřinkovém parku před Muzeem Boženy Němcové.

#

Vyšly čtyři svazky dopisů Boženy Němcové

Datum: 27. 2. 2011

Po čtyřech letech a čtyřech svazcích se završila Korespondence Boženy Němcové, i když se prvotně uvažovalo pouze o trojdílném cyklu.

#

Babička, která provokuje

Datum: 27. 2. 2011

Před koncem roku uvedlo Národní divadlo na své nejdůležitější scéně klasiku české prózy v dramatickém zpracování.

#

Chlumecký sládek Josef Daněk a rodina Boženy Němcové

Datum: 27. 2. 2011

Božena Němcová se seznamuje s rodinou Daňkovou a Gollovou prostřednictvím dr. Čejky v roce 1844. V té době se zastavila se též v Chlumci n. C. Později se setkává Josef Daněk s rodinou Němcovou na Slovensku, kde měl pronajatý pivovar.

#

Božena Němcová: talent v času nečasu

Datum: 27. 2. 2011

Na všechno jí bylo dopřáno jen něco málo přes čtyřicet let – asi pětačtyřicet, kdybychom přistoupili na domněnku o utajeném původu a narození, nebo necelých dvaačtyřicet, držíme-li se obvyklých dat, jež jako svoje narozeniny uváděla a v rodinném kruhu slavila.

#

Babička Boženy Němcové

Datum: 27. 2. 2011

V letošním roce je jí sto padesát let, babičce ze Starého bělidla, laskavé a moudré ženě, kterou důvěrně znají generace čtenářů. Natolik důvěrně, nakolik si to spisovatelka Božena Němcová přála.

#

Byt rodiny Panklovy v Ratibořicích

Datum: 27. 2. 2011

Nikdo z vás nevidí milé Ratibořice tak krásnými jako já! Vy vidíte v nich jen prózu skutečnosti, mně zůstaly rájem! Každý kámen, každou květinu vidím ještě, jak byly, dokud jsem byla děvčetem, děvčetem plným obrazivosti.

#

Mé čtení Boženy Němcové

Datum: 27. 2. 2011

V českém kulturním prostředí už dlouhou dobu žije obraz Boženy Němcové jako autorky idealizující skutečnost. Václav Černý například v Knížce o Babičce tvrdí o tvůrčím postupu Boženy Němcové, že předpokládá tři složky: „převahu snu či imaginace nad tvořivými schopnostmi ostatními, antitetickost světa skutečného a světa vysněného, inspirovanost citovou“.

#

Nenápadný způsob akademismu

Datum: 27. 2. 2011

Ačkoli se román Boženy Němcové stal východiskem mnoha divadelních podob, na „první scéně“ až do sklonku loňského roku nikdy uveden nebyl – a po návštěvě čerstvé inscenace je na místě se ptát, zda to tak raději nemělo zůstat.

#

Sestra Boženy Němcové roku šestašedesátého na bojišti v Čechách

Datum: 27. 2. 2011

Zájmem o Marii Panklovou vzplanul syn českého advokáta Josefa Friče, pozdější revolucionář a básník Josef Václav Frič. Ten pak za ní ještě zajel do Zaháně, kam se celá rodina Jana Pankla právě v ten čas přestěhovala, později se sem tam viděli už jen náhodou.

#

Němcové Babička míří do divadla za posledních 25 let podesáté

Datum: 27. 2. 2011

Babička Boženy Němcové je stálicí české literatury, povinnou školní četbou i námětem filmařů. Činohra Národního divadla ji uvede v premiéře koncem týdne v nastudování a úpravě Jana Antonína Pitínského s Vlastou Chramostovou v titulní roli.

#

Babička v Národním: žena plná energie

Datum: 27. 2. 2011

Nechybí v žádném kánonu české literatury. Knižních vydání Babičky je víc než tři stovky, divadelní adaptace se počítají na desítky – od provázkovské, kde si Babičku zahrál Jiří Pecha, až po nezdařený muzikál. Svůj díl právě přidalo Národní divadlo – premiéra byla ve čtvrtek.

#

A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu

Datum: 26. 2. 2011

Německou režisérku Dagmar Knöpfelovou zaujaly tři koncepty dopisů Boženy Němcové Vojtovi Náprstkovi a inspirovaly ji k vylíčení posledních měsíců spisovatelčina života (z této korespondence pochází i název snímku).

#

Těžká domluva s Babičkou

Datum: 3. 2. 2011

Za svého života byla emancipovanou ženou, pro niž občanské a politické probuzení, založené na ideálech obrození a revolučních změnách roku 1848, bylo zároveň „křídly i pouty“. Spisovatelka s darem vyprávět se objevila v době, kdy česká intelektuální společnost takovou ženu hledala – a byl to přínos oboustranný, protože Němcová v této společnosti našla oporu svých názorů i své tvorby.

#

Odkaz Boženy Němcové ženám

Datum: 21. 8. 2010

Přednáška k padesátému výročí úmrtí

#

Omyl aneb O hodně méně, než jsme chtěli

Datum: 25. 4. 2008

Inscenovat Babičku znamená vstoupit do dialogu nejenom s textem literární předlohy, ale především s představami potenciálních diváků.

#

A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu

Datum: 24. 7. 2006

Německá dokumentaristka Dagmar Knoepflová natočila už v roce 2004 celovečerní hraný film, věnovaný posledním měsícům života Boženy Němcové, když začátkem šedesátých let devatenáctého století umírala v chudobě v Litomyšli. Hlavní postavu Boženy Němcové ztvárnila relativně známá německá herečka Corinne Harfouchová, jejího brutálního, starého manžela hraje dobře Boleslav Polívka. Film se promítal na LFŠ za přítomnosti německé režisérky v neděli (repríza v pondělí dopoledne v 11 hodin).

Zobrazeno 1-30 ze 31

Božena Němcová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme