Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Ilustrace

Ilustrátoři Babičky

První sešitová ani některá z dalších raných vydání Babičky nebyla ilustrovaná. Ilustrace se poprvé objevily ve zkráceném německém překladu Babičky Jana Ohérala v roce 1858, jež vyšel v rakouském beletristickém měsíčníku Erinnerungen. Ilustroval jej zručný karikaturista a kreslíř Quido Mánes.

Prvním ilustrátorem českého vydání Babičky z roku 1888 byl malíř, grafik a šéf výpravy Národního divadla v Praze Karel Štapfer.

Patrně nejznámějším ilustrátorem, jehož nezaměnitelné obrázky navozují příjemnou atmosféru a umocňují vypravěčské umění Boženy Němcové, se stal Adolf Kašpar. Díky knihkupci Prombergerovi a známému malíři Schwaigerovi, který rozpoznal vynikající talent, se ještě za studií dostal k ilustrátorské práci. Babička ilustrovaná Adolfem Kašparem, je považována za mezník v českém ilustrátorském umění. Poprvé vyšla roku 1903. Umělci se za jeho práci dostalo chvály od samého J. V. Myslbeka, který prohlásil: „Lituji, že Božena Němcová nevidí tyto perly.“                                               

Roku 1923 vydal O. Štorch-Marien Babičku ilustrovanou Václavem Špálou. Umělcovo pojetí ilustrací vyvolalo nevoli, ba přímo odpor, a umělec sám se musel v tisku obhajovat. Druhé vydání, které vyšlo roku 1961 ve Státním nakladatelství krásné literatury hudby a umění, bylo na rozdíl od prvního barevné a už bylo přijato pozitivně.  Babičku ilustroval i Cyril Bouda, s jeho dřevorytem vyšla roku 1931, s kresbami roku 1971. Další významný malíř, grafik a ilustrátor, původně řezbář, Karel Svolinský ilustroval Babičku poprvé roku 1937. Autorka proslavená knihou Broučci, Marie Fischerová Kvěchová namalovala půvabné obrázky k Babičce z roku 1940. Populární malíř a ilustrátor spojovaný s obrázkovými výlety do prehistorie, Zdeněk Burian, rovněž přispěl do dlouhého seznamu. Babička s jeho kresbami vyšla poprvé roku 1940, naposledy pak u příležitosti 100. výročí narození umělce v roce 2005. V roce 1948 vyšla Babička s ilustracemi malíře, kreslíře a grafika, studenta M. Švabinského, Arno Naumana.  Jednou z nejkrásnějších a sběratelsky ceněných knih, veřejností i uměleckými kruhy přijatá s obdivem, je Babička z roku 1979 ilustrovaná Vladimírem Tesařem. Babička s ilustracemi autora Martina Velíška, malíře a skláře, vyšla v roce 2006. Posledním přírůstkem do naší muzejní knihovny je Babička z roku 2022 ilustrovaná českou malířkou, grafičkou a ilustrátorkou Mílou Fürstovou (viz obrázek níže). Ilustrace Babičky (2022), Míla Fürstová

Výčet ilustrátorů zde není zdaleka kompletní, knihu Babička ilustrovala celá řada dalších neméně významných autorů.

Text: Muzeum Boženy Němcové v České Skalici

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme