Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 12 Zámecký park

Zastavení č. 12 Zámecký park 

parkBarunka park

Zámecký park se rozkládá se na ploše 5,5 hektaru. Má tvar elipsy, na severním a jižním okraji přechází plynule do volného lesního porostu, východní a západní hranici parku tvoří úpatí příkrého svahu nad úpskou nivou.

Prvním zámeckým zahradníkem v Ratibořicích byl Čech Karel Binder. Jeho pomocníkem se stal roku 1817 pozdější vrchní zahradník Gottlieb Bosse, Němec z Oldenburku v Dolním Sasku. Jemu je připisován hlavní podíl na vybudování parku. Vzhledem k zdejšímu podhorskému podnebí se původně počítalo jen s výsadbou severoamerických dřevin, ale později se tato koncepce změnila v pestrou směs z různých oblastí světa. Ze severoamerických dřevin rostou v parku např. jasan americký, liliovník tulipánokvětý, nahovětvec dvoudomý, borovice vejmutovka, jedlovec kanadský a sazaník květnatý.

            V sedmdesátých letech 20. století byl park rekonstruován v duchu původní koncepce. Při tehdejším podrobném dendrologickém průzkumu zde bylo popsáno 124 druhů a kulturních variet dřevin, z toho 15 cizokrajných jehličnatých druhů, jedna kulturní varieta domácího jehličnatého druhu, 60 cizokrajných listnatých druhů, čtyři druhy jehličnatých a 34 druhů listnatých dřevin domácího původu.

 

Zastvení č.12

Park pałacowy – punkty informacyjne umieszczone w terenie pod numerami 10, 11, 12

Park pałacowy rozciąga się na powierzchni 5,5 hektara. Ma kształt elipsy, która na północnym i południowym końcu płynnie przechodzi w otwarty las, zaś jej wschodni i zachodni skraj tworzą podnóża stromych zboczy ponad rozlewiskiem rzeki Úpy.

Pierwszym pałacowym ogrodnikiem w Ratibořicach był Czech Karel Binder. W 1817 roku jego pomocnikiem został Gottlieb Bosse, Niemiec z Oldenburga w Dolnej Saksonii, który później stał się głównym ogrodnikiem. Przypisuje się mu największy udział w powstaniu parku. Ze względu na lokalny podgórski klimat początkowo planowano sadzić tu wyłącznie drzewa z Ameryki Północnej, ale później zmieniono tę koncepcję i zdecydowano się na różnorodną mieszankę z różnych regionów świata. Spośród drzew północnoamerykańskich w parku znajdują się np. jesion amerykański, tulipanowiec amerykański, kłęk kanadyjski, sosna wejmutka, choina kanadyjska i kielichowiec wonny.

W latach 70. XX wieku park został zrekonstruowany w myśl pierwotnej koncepcji. Podczas przeprowadzonych wówczas szczegółowych badań dendrologicznych opisano 124 gatunki i odmiany drzew, w tym 15 obcych gatunków iglastych, jedną odmianę rodzimego gatunku iglastego, 60 obcych gatunków liściastych, cztery gatunki iglaste i 34 gatunki liściaste rodzimego pochodzenia.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme