Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 19 Půdní typy

Půdní typy 

Informační tabulka 

  informační tabulka     

Česká křídová tabule, zasahující do Babiččina údolí z úrodné Polabské nížiny, přechází zde v oblast podkrkonošského permokarbonu a spodního triasu. Její podloží tvoří prvohorní vrstvy karbonského a permského útvaru a místy i starohorní krystalinické horniny. Od Viktorčina splavu v délce několika se metrů lze na pravém břehu řeky Úpy sledovat styk geologických útvarů rozdílného stáří.

Nejstarší jsou svrchnoproterozoické novoměstské fylity. Do Babiččina údolí pronikají z Orlicko-kladské oblasti, jsou jemně lupenité, stříbrošedé až černošedé, s hedvábným leskem na břidličných plochách, často intenzivně provrásněné. Na fylity nasedají karbonské písčité slepence s vložkami arkózových pískovců. Bazální slepence obsazují valouny křemenců a křemene o průměru až 20 cm. Směrem k nadloží se valouny zmenšují, polohy pískovců jsou hojnější, až později převládnou. Na souvrství karbonských pískovců a slepenců nasedají na pravém i levém břehu Úpy druhohorní cenomanské a spodnoturonské pískovce a opuky. V nejvyšších částech údolních svahů jsou tyto svrchnokřídové sedimenty překryty tenkou vrstvou štěrkopísků úpské terasy a spraší.

Zastavení č.19

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme