Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 19 Půdní typy

Půdní typy 

Informační tabulka 

  informační tabulka     

Česká křídová tabule, zasahující do Babiččina údolí z úrodné Polabské nížiny, přechází zde v oblast podkrkonošského permokarbonu a spodního triasu. Její podloží tvoří prvohorní vrstvy karbonského a permského útvaru a místy i starohorní krystalinické horniny. Od Viktorčina splavu v délce několika se metrů lze na pravém břehu řeky Úpy sledovat styk geologických útvarů rozdílného stáří.

Nejstarší jsou svrchnoproterozoické novoměstské fylity. Do Babiččina údolí pronikají z Orlicko-kladské oblasti, jsou jemně lupenité, stříbrošedé až černošedé, s hedvábným leskem na břidličných plochách, často intenzivně provrásněné. Na fylity nasedají karbonské písčité slepence s vložkami arkózových pískovců. Bazální slepence obsazují valouny křemenců a křemene o průměru až 20 cm. Směrem k nadloží se valouny zmenšují, polohy pískovců jsou hojnější, až později převládnou. Na souvrství karbonských pískovců a slepenců nasedají na pravém i levém břehu Úpy druhohorní cenomanské a spodnoturonské pískovce a opuky. V nejvyšších částech údolních svahů jsou tyto svrchnokřídové sedimenty překryty tenkou vrstvou štěrkopísků úpské terasy a spraší.

Zastavení č.19

Expozice

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme