Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 6 Meliorace ratibořických luk

 

Barunka sasanka hajní flora

Meliorace luk. Dnešní podmanivý pohled na širokou lučinatou úpskou nivu v Ratibořicích není týž, jaký bylo možno spatřit v době dětství Boženy Němcové.

První odvodnění málo výnosných kyselých luk provedl na žádost Viléma Schaumburg-Lippe v letech 1842–1848 luční mistr Müller z Hannoveru. Po počátečních úspěšných sklizních docházelo na nově meliorovaných pozemcích opět k zamokřování, neboť drenážní trubky byly uloženy příliš hluboko. Proto majitel panství pozval roku 1874 do Ratibořic prof. Dünkelberga a lučního mistra Fr. Ernsta z Nassau, aby louky meliorovali účinnějším švýcarským přeronovým způsobem, umožňujícím vlhkost půdy podle potřeby libovolně měnit. Řečiště Úpy bylo v úseku od Viktorčina splavu k České Skalici regulováno, slepá ramena uprostřed nivy zasypána a mezi dvěma souběžnými přívodními kanály byl na ploše 66,5 hektarů vybudován důmyslný systém přeronových polí, propustí, přivaděčů a sběrných struh. Závlahovou vodu z řeky Úpy přiváděl od Viktorčina splavu ke mlýnu původní mlýnský náhon.

Ratibořický zavlažovací systém patřil k špičkovým zemědělským stavbám své doby a přinesl hned v prvním roce po dokončení zvýšení sklizně o dvojnásobek. Nedostatečná údržba závlahových zařízení v druhé polovině 20. století vedla k tomu, že dnes již neplní svou funkci. V budoucnu však může být přizpůsoben požadavkům moderního a šetrného zemědělství a ochrany přírody a krajiny, přičemž část systému může být udržována jako významná technická památka.

Zastavení č.6

Przystanek nr 6 System melioracyjny łąk w Ratibořicach

Obecny malowniczy widok na rozległe łąki łęgowe w rozlewisku rzeki Úpy w Ratibořicach nie jest taki sam, jak w czasach dzieciństwa Boženy Němcovej. Na wniosek Wilhelma von Schaumburg-Lippe w latach 1842–1848 mistrz łąkowy Müller z Hannover przeprowadził pierwsze osuszanie mało urodzajnych kwaśnych łąk. Po początkowych udanych zbiorach na nowo zmeliorowanych terenach ponownie pojawiła się woda, ponieważ rury drenarskie umieszczone zostały zbyt głęboko. Dlatego też właściciel tych ziem w 1874 roku zaprosił do Ratibořic prof. Dünkelberga oraz mistrza łąkowego Fr. Ernsta z Nassau, których zadaniem było przeprowadzenie bardziej skutecznej melioracji szwajcarską metodą stokową, która umożliwiała zmianę stopnia nawodnienia gleby w zależności od potrzeby. Niewłaściwa konserwacja urządzeń irygacyjnych w drugiej połowie XX wieku doprowadziła do tego, że dziś nie spełniają one już swojej funkcji.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme