Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 17 Řeka Úpa

Řeka Úpa 

Řeka úpa   detail  Barunka Viktorčin splav

 

Osou Babiččina údolí je řeka Úpa. Pramení na hřebenech Krkonoš v nespočetných tůních a tůňkách úpské rašeliny, chráněna majestátem Sněžky. Horním a Dolním úpským vodopádem padá z výše vstříc skalnatým morénám a kamenitým sutím Obřího dolu. Než dopadne na dno mohutného karu, přijímá zleva od Obří boudy Úpičku, zprava z Krakonošovy zahrady Sněžný a Lavinový potok a pod Čertovou zahrádkou Rudný potok. Pec pod Sněžkou opouští mohutnější o Růžový, Modrý a Zelený potok, protéká Velkou Úpou a mohutní o Javoří, Žlebský a Vavřincův potok, u Křižovatky se do ní vlévá její nejmohutnější krkonošský přítok Malá Úpa a v Horním Maršově vodnatý Lysečinský potok. Povodí 73 km dlouhé Úpy měří 517 km2 a odvodňuje většinu území východních Krkonoš.

U Bohuslavic nad Úpou se její údolí náhle zužuje. Řeka zde protéká pod příkrými zalesněnými stráněmi podle silnice do Suchovršic a Úpice. Poté směřuje k Havlovicím, rodišti P. Josefa Regnera, známé postavy z Jiráskovy kroniky U nás. U havlovické hájovny vtéká Úpa do Babiččina údolí, nejpůvabnější části svého toku. Ve svých vlnách zrcadlí pobřežní louky, duby i olšiny, listnaté, smíšené i jehličnaté lesy, balvany porostlé mechy, lišejníky a kapraďorosty, spěchá pod Boušínem a Červenou Horou, klikatí se v lukách pod rýzmburským altánem a za Červeným mostem směřuje k Pohodlí, Bílému mostu a Viktorčinu splavu.

Malebnou architekturu údolí dotvářejí okolní zalesněné stráně i staleté smrky, modříny, douglasky, jedle, duby, lípy a habry. Proud Úpy usměrňuje u kamenného Vilémova mostu pod zámkem mohutné zdymadlo a část vody odvádí do přehradního jezera Rozkoš u České Skalice.

Toto vodní dílo je významným regulátorem vody při tání krkonošských sněhů, při povodních zajišťuje závlahu zemědělské půdy v Polabí, umožňuje nepřerušovanou lodní dopravu po Labi až do Pardubic a slouží rekreaci a vodním sportům.

První projekty pro vybudování údolní nádrže pocházejí z dvacátých let 20. století, po krátkém stavebním intermezzu v padesátých letech bylo však dílo dobudováno až na počátku sedmdesátých let. Rozloha přehrady je při maximální výšce hladiny 1000 ha, průměrná hloubka nádrže je 10 m a stálý objem 12 milionů m3. Název díla odkazuje ke stejnojmennému rybníku, který zanikl v 18. století, vztahuje se k němu však jedna z prvních publikovaných pověstí Boženy Němcové. Z Rozkoše se úpská voda už nevrací do svého řečiště. Odtéká do řeky Metuje a s ní se vlévá pod josefovskou pevností do Labe.

 

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme