Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Muzejní budovy

STEIDLERŮV HOSTINEC, JIŘINKOVÝ SÁL

Budova, ve které se dnes nachází expozice Život a dílo Boženy Němcové, bývala zájezdním hostincem. Zájezdní hostinec „U Bílého lva“ postavil roku 1824 kovář Josef Steidler na rozvalinách maloskalické tvrze z 13. století. Na dvoře stávala otevřená kočárovna s maštalí pro koně. Nad ní byl roku 1836 vybudován taneční sál. Na žádost nově založeného Jiřinkového spolku jej majitel dal k dispozici obrozeneckým jiřinkovým slavnostem. V důsledku zahájení provozu železnice z Josefova do Malých Svatoňovic v září roku 1859, formanská doprava na císařské silnici upadala, až zcela ustala a s ní i sláva a obliba hostince. Syn hostinského Václav objekt roku 1877 prodal jeptiškám řádu sv. Voršily.

KLÁŠTER

Hostinec byl postupně upraven a přestavěn na klášter s kaplí, kolem objektu vyrostla klášterní zeď. Jeptišky zde provozovaly výchovný ústav a školu. Svému účelu klášter sloužil až do vzniku samostatného Československa.

TOVÁRNÍKOVO SÍDLO

V lednu roku 1919 klášter zakoupil továrník Zdenek Böhm. Dal strhnout kapli a budovu nad řekou přestavěl v pohodlné reprezentativní sídlo.

ZNÁRODNĚNÍ, TIBA

Roku 1945 převzal budovy do správy českoskalický závod Přádelny a tkalcovny bavlny národního podniku v Jaroměři, později závod 03 s. p. Tiba Dvůr Králové nad Labem. Komplex budov sloužil částečně k ubytování. Po adaptaci v roce 1961 byla část budov převedena na město Česká Skalice.

MUZEUM BOŽENY NĚMCOVÉ

U příležitosti 100. výročí úmrtí Boženy Němcové byly budovy upraveny pro účely muzea. Z bývalé kočárovny vznikla výstavní síň, Jiřinkový sál byl zrestaurován a po vybourání klášterní zdi byl založen Jiřinkový park. Původní literární muzeum se přesunulo z nevyhovujících prostor staré radnice do zrekonstruované historické budovy. Muzeum Boženy Němcové bylo slavnostně zpřístupněno veřejnosti 27. 5. 1962. Dne 28. 12. 1986 došlo k požáru na elektrickém kabelu. Obě muzejní budovy, nedlouho před připravovaným otevřením Textilního muzea, vyhořely. Muzejní komplex byl v krátké době opraven a u příležitosti 170. výročí narození Boženy Němcové 20. 5. 1990 znovu otevřen. V roce 2019 přesídlila expozice Textilního muzea do Dvora Králové.

BARUNČINA ŠKOLA

Objekt, který se nachází v ulici Boženy Němcové tvoří součást Muzea Boženy Němcové. První písemná zmínka o zde stojící farní škole pochází z roku 1407, v roce 1639 ji vypálili Švédové. V roce 1643 byla škola vystavěna znovu, do současnosti se však dochovala jen přední část. V letech 1824–1833 ji navštěvovala Barunka Panklová, proto škola dnes nese její jméno. Výuka zde probíhala do července 1864, v září tohoto roku byla otevřena škola v nově vybudované radnici na náměstí. Bývalou školu zakoupil kožešník Josef Kolářský ze sousedního domu. Ten později přistavěl kamenný domek, který dnes tvoří součást areálu Barunčiny školy. V roce 1962 prošly objekty rekonstrukcí a bývalý učitelský byt byl upraven na školní třídu z počátku 19. století, podle povídky Pan učitel od Boženy Němcové. Současná podoba areálu pochází z let 1972–1981, vznikla podle návrhu akademického architekta Vladimíra Labského, který se podílel na tvorbě filmového zpracování Babičky režiséra Antonína Moskalyka.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme