Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 18 Geologie údolí

Geologie údolí 

  detail Geologie údolí     detail

Česká křídová tabule, zasahující do Babiččina údolí z úrodné Polabské nížiny, přechází zde v oblast podkrkonošského permokarbonu a spodního triasu. Její podloží tvoří prvohorní vrstvy karbonského a permského útvaru a místy i starohorní krystalinické horniny. Od Viktorčina splavu v délce několika se metrů lze na pravém břehu řeky Úpy sledovat styk geologických útvarů rozdílného stáří.

Nejstarší jsou svrchnoproterozoické novoměstské fylity. Do Babiččina údolí pronikají z Orlicko-kladské oblasti, jsou jemně lupenité, stříbrošedé až černošedé, s hedvábným leskem na břidličných plochách, často intenzivně provrásněné. Na fylity nasedají karbonské písčité slepence s vložkami arkózových pískovců. Bazální slepence obsazují valouny křemenců a křemene o průměru až 20 cm. Směrem k nadloží se valouny zmenšují, polohy pískovců jsou hojnější, až později převládnou. Na souvrství karbonských pískovců a slepenců nasedají na pravém i levém břehu Úpy druhohorní cenomanské a spodnoturonské pískovce a opuky. V nejvyšších částech údolních svahů jsou tyto svrchnokřídové sedimenty překryty tenkou vrstvou štěrkopísků úpské terasy a spraší.

Zastavení č.18

Przystanek nr 18 Geologia doliny

Czeska płyta kredowa, ciągnąca się do Doliny Babuni z żyznej Niziny Połabskiej, przechodzi tu w obszar młodszego paleozoiku podkarkonoskiego i dolnego triasu. Jej podłoże tworzone jest przez paleozoiczne warstwy karbońskie i permskie, a miejscami także proterozoiczne skały krystaliczne. Z Jazu Wikty (Viktorčin splav) na prawym brzegu rzeki Úpy na odcinku kilku metrów można obserwować styk formacji geologicznych w różnym wieku. Najstarsze z nich są fyllity z okresu górnego proterozoiku. Wnikają one do Doliny Babuni z obszaru orlicko-kłodzkiego, są drobno ulistnione, od srebrnoszarych po czarnoszare, z jedwabistym połyskiem na powierzchniach łupków, często mocno sfałdowane. Nad fyllitami zalegają karbońskie mułowce piaszczyste z przewarstwieniami piaskowców arkozowych. W mułowcach osadzone są otoczaki kwarcytów i kwarców o średnicy do 20 cm. W kierunku nadkładu otoczaki stają się mniejsze, stanowiska piaskowców są bardziej obfite, by w końcu zacząć dominować. Nad karbońskimi piaskowcami i mułowcami na prawym i lewym brzegu Úpy zalegają mezozoiczne piaskowce i mułowce z cenomanu i dolnego turonu. W najwyższych partiach zboczy doliny te górnokredowe osady są pokryte cienką warstwą żwirowych piasków, pochodzących z tarasu rzeki Úpy, oraz lessu.

Expozice

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme