Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 15 Mandl a mlýn

Ratibořický mlýn a vodní mandl - informační bod 

  mlýn a mandl   mlýbmlýn náhon mlýnBarunka

Odpoledne chodila babička s dětmi do mlýna; to bylo už jako vyjednáno, děti se na to půldne velmi těšily. Mlynářovic měli také dcerky, v stáří Barunky, říkali jí Mančinka, a to bylo děvče dobré a hravé.

U mlýna před vraty stála socha svatého Jana Nepomuckého mezi dvěma lipami; tam sedávala v neděli po obědě panímáma, někdy také žernovská kmotra, co zůstávala na stráni, a Mančinka. Pan otec stál před nimi pohrávaje pikslou, cosi ženám povídaje. Jakmile zahlídli babičku s dětmi okolo struhy přicházet, běžela jim Mančinka vstříc, a pan otec maje již zase pantofle a vyhrnuté nohavice i šedou kamizolu na sobě, šoural se pomalu za ní s žernovskou kmotro. Panímáma ale obrátila se do mlýna, „těm dětičkám něčeho přichystat, aby to dalo pokoj“, při tom dokládajíc. A než přišly, už byl přichystán stolek, buď pod okny, v zahradě nebo na ostrůvku, aneb v zimě v sednici; na stolku byly dobré buchty, chléb, med, pomazánka, smetana, a ještě nakonec přinesl pan otec v košíku čerstvě načesaného ovoce anebo panímáma přinesla ošatku suchých křížal a švestek. Káva a podobné panské pití, to nebylo ještě tenkráte mezi lidem v módě.

Božena Němcová: Babička

 

Ruderův mlýn. Vyženil ho roku 1773 děd Mančinky, starší Barunčiny kamarádky, mlynář Antonín Ruder ze Suchovršic u Úpice. Oženil se s jedinou dcerou ratibořického mlynáře Josefa Hejny, Annou. Roku 1842 prodal jeho syn, pan otec z babičky, mlýn náchodské vrchnosti. Vrchnost dala k mlýnu přistavět empírovou budovu, úpravnu a mandl. Při rekonstrukci mlýna roku v padesátých letech 20. století bylo obnoveno dřevěné mlýnské kolo a doplněno zařízení mlýnice. Místnosti byly vybaveny dobovým nábytkem a předměty podle náznakového vyprávění Boženy Němcové.

Vodní manufakturní mandl. Jediné dochované, provozuschopné zařízení tohoto typu v Česku. Součástí objektu je expozice věnovaná výrobě lněného plátna a jeho zušlechťování. Přízemní budova byla postavena vrchností na místě staršího mandlu, doloženého k roku 1785. Svoji dnešní podobu získala zřejmě v letech 1825–1826. Patrový objekt byl přistavěn v roce 1842. Spolu se sousedním mlýnem byl mandl v 19. století hlavním výrobním zařízením vrchnostenského podnikání v Ratibořicích. Od konce 19. století vrchnost mandl pronajímala. Jan Hroch, který si ho pronajal v roce 1922, rozšířil textilní výrobu i do mlýna. V areálu provozoval do roku 1947 úpravnu textilního zboží.

 

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme