Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 15 Mandl a mlýn

Ratibořický mlýn a vodní mandl - informační bod 

    mlýbmlýn náhon mlýn

Odpoledne chodila babička s dětmi do mlýna; to bylo už jako vyjednáno, děti se na to půldne velmi těšily. Mlynářovic měli také dcerky, v stáří Barunky, říkali jí Mančinka, a to bylo děvče dobré a hravé.

U mlýna před vraty stála socha svatého Jana Nepomuckého mezi dvěma lipami; tam sedávala v neděli po obědě panímáma, někdy také žernovská kmotra, co zůstávala na stráni, a Mančinka. Pan otec stál před nimi pohrávaje pikslou, cosi ženám povídaje. Jakmile zahlídli babičku s dětmi okolo struhy přicházet, běžela jim Mančinka vstříc, a pan otec maje již zase pantofle a vyhrnuté nohavice i šedou kamizolu na sobě, šoural se pomalu za ní s žernovskou kmotro. Panímáma ale obrátila se do mlýna, „těm dětičkám něčeho přichystat, aby to dalo pokoj“, při tom dokládajíc. A než přišly, už byl přichystán stolek, buď pod okny, v zahradě nebo na ostrůvku, aneb v zimě v sednici; na stolku byly dobré buchty, chléb, med, pomazánka, smetana, a ještě nakonec přinesl pan otec v košíku čerstvě načesaného ovoce anebo panímáma přinesla ošatku suchých křížal a švestek. Káva a podobné panské pití, to nebylo ještě tenkráte mezi lidem v módě.

Božena Němcová: Babička

Rudrův mlýn. Vyženil ho roku 1773 děd Mančinky, starší Barunčiny kamarádky, mlynář Antonín Ruder ze Suchovršic u Úpice. Oženil se s jedinou dcerou ratibořického mlynáře Josefa Hejny, Annou. Roku 1842 prodal jeho syn, pan otec z babičky, mlýn náchodské vrchnosti. Vrchnost dala k mlýnu přistavět empírovou budovu, úpravnu a mandl. Při rekonstrukci mlýna roku v padesátých letech 20. století bylo obnoveno dřevěné mlýnské kolo a doplněno zařízení mlýnice. Místnosti byly vybaveny dobovým nábytkem a předměty podle náznakového vyprávění Boženy Němcové.

Vodní manufakturní mandl. Jediné dochované, provozuschopné zařízení tohoto typu v Česku. Součástí objektu je expozice věnovaná výrobě lněného plátna a jeho zušlechťování. Přízemní budova byla postavena vrchností na místě staršího mandlu, doloženého k roku 1785. Svoji dnešní podobu získala zřejmě v letech 1825–1826. Patrový objekt byl přistavěn v roce 1842. Spolu se sousedním mlýnem byl mandl v 19. století hlavním výrobním zařízením vrchnostenského podnikání v Ratibořicích. Od konce 19. století vrchnost mandl pronajímala. Jan Hroch, který si ho pronajal v roce 1922, rozšířil textilní výrobu i do mlýna. V areálu provozoval do roku 1947 úpravnu textilního zboží.

 

Zasatvení č.15

Przystanek nr 15 Magiel i młyn

Młyn i magiel wodny – punkt informacyjny

Młyn Rudra. W 1773 roku otrzymał go w posagu młynarz Antonín Ruder z Suchovršic u Úpice, dziadek Mančinki, starszej koleżanki Barunki. Ożenił się on z Anną, jedyną córką Josefa Hejny, młynarza z Ratibořic. W 1842 jego syn, ojciec pan z „Babuni”, sprzedał młyn właścicielom majątku w Náchodzie, którzy zlecili dobudowanie do młyna budyku w stylu empire, w którym znajdowała się wykończalnia i magiel. Podczas remontu młyna w latach 50. XX wieku odrestaurowano drewniane koło młyńskie i uzupełniono wyposażenie młyna. Pomieszczenia zostały wyposażone w meble z epoki oraz przedmioty sugestywnie opisane przez Boženę Němcovą.

Magiel wodny. Jest to jedyne zachowane działające urządzenie tego typu w Czechach. Częścią obiektu jest wystawa poświęcona produkcji płótna lnianego i jego uszlachetniania. Właściciele ziemscy zlecili budowę parterowego budynku w miejscu starego magla, który był wzmiankowany już w 1785 roku. Swój obecny wygląd uzyskał on prawdopodobnie w latach 1825- 1826. Piętrowy obiekt dobudowano w 1842 roku. W XIX wieku magiel wraz z sąsiadującym młynem stanowił główny zakład produkcyjny właścicieli tych ziem w Ratibořicach. Od końca XIX wieku magiel był przez nich dzierżawiony. Jan Hroch, który wydzierżawił go w 1922 roku, poszerzył produkcję tekstylną również o budynek młyna. Na terenie tym do 1947 roku prowadził on wykończalnię materiałów tekstylnych.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme