Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 7 Bažantnice

Zastavení č. 7 Bažantice 

detail tabule detail   detail Barunka tabulestezka

     

Život lesa Bažantnice. Listnaté lesy jsou stejně jako jiná společenstva formována prostředím, ve kterém rostou. Cesta, po které vede naučná stezka, odděluje dvě taková prostředí. Na svazích je relativně tenká vrstva půdy, která je často promísená s úlomky usazených hornin z podloží. V těchto polohách Babiččina údolí rostou suťové lesy, které v méně strmých místech přecházejí do dubohabřin. Do nivy snesla voda hlubší a úrodnější půdy. Na nich roste lužní les závislý na snadno dostupné spodní vodě.

            Stromové patro suťového lesa tvoří javor klen, lípa srdčitá, jasan ztepilý s příměsí člověkem vysazeného smrku ztepilého. V keřovém patře roste bez černý, brslen evropský, srstka angrešt. V lužním lese převažují jasan ztepilý a dub letní, přimíšeny jsou olše lepkavá, javor klen a lípa srdčitá. V keřovém patře je nejčastější střemcha obecná. Dutiny starých, rozsochatých stromů spolu s hustou spletí keřů v podrostu poskytují hojnost potravy a úkrytů různým druhům ptáků.

            Hnízdí zde většina druhů našich sýkor, nejhojněji koňadra a modřinka. Vysoko v korunách poletují lejsci šedí i nápadně žlutočerně zbarvená žluva hajní. Na kmenech stromů se hbitě pohybuje hlučný brhlík lesní i nenápadný šoupálek dlouhoprstý a krátkoprstý. Každou vhodnou dutinu časně z jara obsadí špaček obecný.

            V keřích žijí pěnice černohlavá a slavíková nebo drobní, zelenavě zbarvení budníčci, červenka obecná, na okrajích lesa je častá pěnkava obecná a dlask tlustozobý. Řadu pěstounů pro své potomstvo nachází i hojná kukačka obecná. Ze šplhavců žije v listnatém lese žluna zelená i šedá, strakapoud velký, malý i prostřední, ze sov hnízdí v dutinách stromů puštík obecný.

 

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme