Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Zastavení č. 10 Zámecký park

Zámecký park - informační body rozmístěné v terénu pod čísly 10,11,12 

 

Zámecký park se rozkládá se na ploše 5,5 hektaru. Má tvar elipsy, na severním a jižním okraji přechází plynule do volného lesního porostu, východní a západní hranici parku tvoří úpatí příkrého svahu nad úpskou nivou.

Prvním zámeckým zahradníkem v Ratibořicích byl Čech Karel Binder. Jeho pomocníkem se stal roku 1817 pozdější vrchní zahradník Gottlieb Bosse, Němec z Oldenburku v Dolním Sasku. Jemu je připisován hlavní podíl na vybudování parku. Vzhledem k zdejšímu podhorskému podnebí se původně počítalo jen s výsadbou severoamerických dřevin, ale později se tato koncepce změnila v pestrou směs z různých oblastí světa. Ze severoamerických dřevin rostou v parku např. jasan americký, liliovník tulipánokvětý, nahovětvec dvoudomý, borovice vejmutovka, jedlovec kanadský a sazaník květnatý.

            V sedmdesátých letech 20. století byl park rekonstruován v duchu původní koncepce. Při tehdejším podrobném dendrologickém průzkumu zde bylo popsáno 124 druhů a kulturních variet dřevin, z toho 15 cizokrajných jehličnatých druhů, jedna kulturní varieta domácího jehličnatého druhu, 60 cizokrajných listnatých druhů, čtyři druhy jehličnatých a 34 druhů listnatých dřevin domácího původu.

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme