Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Jmenný restřík osob okolo Boženy Němcové

Seznamte se s osobami okolo Boženy Němcové
Zdroj: Božena Němcová, Korespondence I–IV, Nakladatelství Lidové noviny, 2003–2007

Zobrazeno 31-60 ze 146

Hansmann, Leopold

(1824–1863), v korespondenci označován též Polda, Poldík), básník, spisovatel a překladatel, redaktor Moravských novin, Moravského národního listu a kalendáře Nejnovější moravskoslezský přítel, pod pseudonymem Antoš Dohnal psal od roku 1860 originální vesnické povídky z Moravy

Hanuš, Ignác Jan

(1812–1869), v korespondenci též označován též Hynek, H.), přítel F.M. Klácela a J. Helceleta; profesor filozofie ve Lvově, v Olomouci a v Praze, místa zbaven roku 1852 pro šíření „podvratného“ hegelianismu, poté knihovník v Univerzitní knihovně; po roztržce vzniklé za sblížení B.N. s J. Helceletem byl jedním z literárních důvěrníků B.N. při psaní Babičky. Byl členem Českomoravského bratrstva. B.N. se s ním osobně seznámila u Staňkových při své návštěvě Prahy koncem září 1850. Když se do Prahy krátce nato (po přeložení J. Němce do Uher) s dětmi přistěhovala, I.J. Hanuš a jeho žena Laura patřili mezi její nejbližší osobní a intelektuální přátele, jejich prostřednictvím pronikala do stěžejních děl světové literatury a do mladohegelovské filozofie

Hanušová, Laura

(1817–1892), roz. Nádherná, manželka I.J. Hanuše, přátelská vůči B.N. a jejím dětem i za vystupňované politické perzekuce manželů Němcovýh, jedna z nejvzdělanější žen svého času

Hattala, Martin

(1821–1903), autor Krátké mluvnice slovenštiny, od roku 1854 profesor slovanské filologie na pražské univerzitě; B.N. s ním spolupracovala při vydávání slovenských pohádek a pověstí

Havlíček Borovský, Karel

(1821–1856), v korespondenci označován též Havel, Hav.), od roku 1846 redaktor Pražských novin a jejich přílohy Česká včela, tam otiskoval druhou řadu „dopisů“ B.N. z Domažlicka; sympatizoval se začínající spisovatelkou, jeho Národní noviny (duben 1848 – leden 1850) B.N. soustavně četla, občas do nich přispěla, doporučovala je přátelům, podobně i Slovana; o jeho deportaci do Brixenu psala B.N. J. Helceletovi a dalším přátelům, setkala se s jeho ženou i s ním po návratu odtud; za chování na jeho pohřbu v roce 1856 byl Josef Němec vězněn; opisy jeho brixenských satir B.N. tajně rozesílala přátelům

Helcelet, Jan

(1812–1876), v korespondenci označován též Ivan), lékař, od roku 1850 profesor přírodopisu a polního hospodářství na technice v Brně, mladohegelovec, člen Českomoravského bratrstva; B.N. poznal z jejích dopisů psaných F.M. Klácelovi. Poprvé se s B.N. osobně setkali 24.4.1851 v Brně, kde se B.N. na den zastavila cestou za manželem do Uher. Její návštěvu Brna popsal na konci dubna v dopise I.J.Hanušovi (viz. M. Novotný: ŽBN, III., Praha 1953, s. 11–12). Po roce 1852 si psával s B.N. jako redaktor kalendáře Koleda. Láska mezi nám a B.N. vyvolala rozkol v trojici „bratrů“, J. Helcelet se ve snaze udržet si přátelství I.J. Hanuše a F.M. Klácela intimních styků s B.N. vzdal.

Hlavsová, Anna Milina

(1811–1892), dcera pražského mlynáře na Nových mlýnech, činná v kroužku dam kolem A. Reissové (B. Rajské); její sestra Marie byla provdána za Karla Kuřáka, s dětmi Kuřákových se přátelil Karel Němec

Hodža, Michal Miloslav

(1811–1870), slovenský buditel a spisovatel, evangelický kazatel v Liptovském Mikuláši

Hölzel, Eduard

německý nakladatel v Olomouci

Hroboň, Samoslav Bohdan

(1820–1884), v korespondenci označován též H.), básník z okruhu Ľ. Štúra; s A. Reissovou, provd. Čelakovskou (B. Rajskou) se poznali za pobytu slovenských studentů v Praze roku 1842

Hušek, Jan Hostivít

(1815–1872), hospodářský správce v Kondicích u Uhlířských Janovic, jeden čas zaměstnaný u Josefa Daňka, dopisovatel Havlíčkových novin

Chalupka, Ján

(1791–1871), dramatik a prozaik, evangelický farář v Brezně, brat Sama Chalupky; B.N. ho poznala za své cesty po Slovensku v roce 1855

Chalupka, Samo

(1812–1883), básník, evangelický farář v Horní Lehotě, bratr Jána Chalupky, B.N. se s ním a s jeho ženou sblížila za cesty po Slovensku v roce 1855

Jahn, Jiljí Vratislav

(1838–1902), spisovatel, redaktor Augustových Obrazů života

Jeřábková, Kateřina

(1807–1867), roz. Singlová, poslední představitelka známého tiskařského rodu; v její edici Bibliotéka českých původních románů historických i novověkých (1855–1860) vyšla roku 1856 ve dvou dílech Pohorská vesnice B.N., započatá spolupráce uvízla na mrtvém bodě; přislíbenou Ženu z lidu B.N. nenapsala

Jonáková, Eleonora

vlasteneckým jménem Vědoslava; podílela se na přípravě české encyklopedie dam, po odjezdu A. Reissové, provd. Čelakovské (B. Rajské), do Vratislavy převzala vedení dívčího ústavu v Praze

Jurenka, Hanuš

(1831–1882), v korespondenci označován též On, Jura, Hanuš Jurovič; též neznámý adresát), přítel V.Č. Bendla, člen družiny Josefa Václava Friče, po odstěhování rodičů do Březnice bydlel v domě Pod Emauzy, kam se přistěhovala na podzim 1854 B.N.; v červnu 1855 ukončil studium medicíny, odjel do Haliče pomáhat v boji proti choleře, po návratu už se v Praze trvaleji neubytoval a v předjaří 1856 odešel natrvalo do Březnice, stal se tam okresním lékařem a oženil se

Karadžić, Vuk Stefanović

(1787–1864), srbský spisovatel a lingvista, sběratel srbských národních písní; B.N. přeložila několik pohádek z jeho sbírky

Kempen z Fichtenstammu, Johann

(1793–1863), rodák z Pardubic, polní podmaršál, v letech 1852–1859 šéf nejvyššího policejního úřadu

Klácel, František Matouš

(1808–1882), v korespondenci označován též Matouš, M., Kl.), mnich augustiniánského řádu, mladohegelovec, profesor filozofie v Brně, redaktor Týdeníku a Moravských novin, přítel A.V. Šembery. B.N. se s ním poznala již za svého prvního pražského pobytu uprostřed čtyřicátých let, od podzimu 1853 se kontaktům s B.N. uzavřel, ale recenzoval většinu jejích prací. Nejbližší přátele (I.J. Hanuš, J. Helcelet, Josef Němec a B.N., V. Vrbíková) nakrátko sdružil v Českomoravském bratrstvu, B.N. skrytě adresoval Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu.

Klasná, Marie

(v korespondenci označována též Marjánka), služka Němcových (duben–říjen 1856), B.N. ji přijala dočasně, po dobu jejího těhotenství; v červenci porodila nemanželskou dceru Boženu (jíž byla B.N. kmotrou), která však záhy zemřela; v říjnu odešla do Děčína

Klement, Antonín

lékař v Domažlicích

Kolisko, Josef

Učitel v České Skalici

Kollár, Jan

(1793–1852), básník a sběratel slovenských lidových písní; roku 1848 se na Slovensku veřejně postavil proti revolučním tendencím, roku 1849 byl jmenován univerzitním profesorem ve Vídni; byl oddaný rakouské vládě, za což byl kritizován K. Havlíčkem ve Slovanu

Kolovrat Krakovský, Hanuš

(1795–1872), hrabě (v korespondenci zvaný též hrabě Hanuš), majitel panství v Březnici, kde žilo několik přátel z družiny J. V. Friče (A. Tille, H. Jurenka, K. Kulich); podporoval BN (m.j. mecenáš její čtvrté cesty do Uher)

Konopa, Jan

(+1857), slepý synovec mrákovského starosty, pokrokový venkovan, který pro B.N. sbíral na Domažlicku lidové pohádky

Kouble, Josef

(1825–1886), humorista, v této době působil jako kaplan ve Vysokém nad Jizerou, společně s F. K. Drahoňovským uspořádal almanach Krakonoš

Kounicová, Eleonora, roz. Voračická z Paběnic

B N ji dedikovala Babičku

Krejčí, Jan

(1825–1896), prof., geolog, známý Němcových od jejich prvního pražského pobytu, univerzitní profesor v Praze, od roku 1853 redigoval s J. E. Purkyněm Živu (kam přispívala i B.N.)

Lambl, Vilém Dušan

(1824–1895), v korespondenci označován též On, Duš., Dušan, D., doktor, dr), lékař a publicista, aktivní účastník revoluce 1848, s mnoha kontakty na Vídeň, na slovanské země a kultury, Havlíčkův dopisovatel z Balkánu; s B.N. se seznámil za její nemoci koncem roku 1851, později patřil k jejím literárním důvěrníkům, lékařsky pečoval o celou její rodinu; od roku 1860 přednosta patologie v Charkově, pak ředitel kliniky ve Varšavě

#
Zobrazeno 31-60 ze 146

Božena Němcová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID

https://www.swklid.cz

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme