Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Jmenný restřík osob okolo Boženy Němcové

Seznamte se s osobami okolo Boženy Němcové
Zdroj: Božena Němcová, Korespondence I–IV, Nakladatelství Lidové noviny, 2003–2007

Náprstek, Ferdinand

(1824–1887), v korespondenci označován též Fingerhut, Fing., Ferda, der Klassiker, Halánek), bratr Vojtěcha Náprstka, pražský sládek z domu U Halánků v Praze, člen výboru pro zřízení Národního divadla

Náprstek, Vojtěch

(1826–1894), v korespondenci označován též Fingerhut), v roce 1858 se vrátil z Ameriky, podporoval B. N.

Nebeský, Václav Bolemír

(1818–1882), v mládí romantický básník, stoupenec hegelovské filozofie (také v jejím duchu hledající smíření protikladů v tzv. slovanském romantismu); intimní přítel B.N., její literární rádce a průvodce českou společností při jejím prvním pobytu v Praze; spolupracovník K. Havlíčka v Pražských novinách a i Národních novinách, redaktor Časopisu českého muzea, překladatel, literární historik

#

Němcová, Kateřina

(v korespondenci označována též teta), žena Vavřince němce, bratra Josefa Němce; po smrti svého muže vedla se synem hostinec v Novém Bydžově

Němcová, Theodora

(1841–1920), v korespondenci označována též Dora, Dorlička, Dori, Dorotka, Dorka, Dorinka, Bohdanka), dcera Josefa a Boženy Němcových

Němec, František

(1809–1878), v korespondenci označován též švagr, strýc), bratr Josefa Němce, byl dozorcem v cukrovaru v Novém Bydžově

Němec, Hynek

(1838–1853), první syn Josefa a Boženy Němcových, zemřel na tuberkulózu

Němec, Jaroslav

(1842–1898), v korespondenci označován též Jaroušek, Drahotín), nejmladší syn Josefa a Boženy Němcových; v dubnu 1860 odjel studovat na malířskou akademii do Mnichova, počátkem února 1861 se vrátil do Prahy; pracoval u fotografické firmy bratrů Wintrových na Příkopě

Němec, Josef

(v korespondenci označen též Josef Vavřinků), synovec J. a B. Němcových, syn Vavřince Němce a Kateřiny Němcové, hospodský a řezník v Novém Bydžově

Němec, Josef

(1805–1879), manžel B.N. (svatba 12.9.1837); vystudoval gymnázium v Hradci Králové; ze studia na filozofické fakultě byl odveden do armády, ze které byl roku 1837 propuštěn a stal se zaměstnancem finanční stráže; za služby v Kostelci u Náchoda se seznámil s B.N.; jako prozatímní inspektor finanční stráže sloužil v Josefově (1838), v Litomyšli (1839), v Polné (od zimy 1840) a 1842 v Praze, kde se společně se ženou účastnil českého kulturního života; roku 1845 odešel s rodinou jako komisař finanční stráže do Domažlic, za účast na tamním vlasteneckém dění byl přeložen do Všerub (podzim 1847–červenec 1848) a Nymburka (červenec 1848–únor 1850), a posléze do Liberce (únor 1850); v roce 1848 kandidoval za poslance do Českého sněmu; roku 1851 přijal místo vrchního komisaře v Uhrách (do srpna 1851 Miškovec, poté Balašovy Ďarmoty); přispíval do Květů, Pražských novin aj.; v dubnu 1853 byl postaven mimo službu a bylo proti němu zavedeno vyšetřování pro činnost a postoje v roce 1848, jako vyšetřovaný se vrátil do Prahy (únor 1855), v listopadu nato bylo vyšetřování ukončeno a byl soudně degradován, za účast na pohřbu K. Havlíčka byl odsouzen k osmidennímu vězení (trest odpykán v září 1856), koncem roku 1856 mu bylo přiděleno místo úřadnického oficiála na celním úřadě ve Villachu, v září 1857 odešel na vlastní žádost ze státní služby a od poloviny října 1857 nastoupil místo kontrolora v cukrovaru ve Zdicích, v březnu 1858 dostal z cukrovaru výpověď; příležitostně pak revidoval účty pro hraběte Kolovrata, zprvu v Praze (1858), pak v Hrubých Dvorech u Přimdy (1859); roku 1860 získal místo administrátora Národních listů

Němec, Karel

(1839–1901), druhý syn Josefa a Boženy Němcových; po absolvování nižší státní reálky v Praze (1852–1854) nastoupil do učení k známému pražskému zahradníkovi J. Fialovi do tehdejší Společenské zahrady v ulici Na Slupi (srpen 1854–září 1855); na zkušenou odjel do zámecké zahrady v Zaháni v pruském Slezsku (duben 1856–duben 1858), kde žila jeho babička T. Panklová s několika sourozenci B.N.; 1. 5.. 1858 nastoupil do královské zahrady v Sanssouci v Postupimi, od listopadu 1859 v zahradě v Rájci u Brna, od konce srpna 1860 nastoupil v zámecké zahradě v Eisenbergu (Jezeří) v Krušných horách, počátkem roku 1861 se vrátil do Prahy a nastoupil v zahradě Klamovka v Košířích

Němečková, Marie

(1836–1912), školská a sociální pracovnice

Neruda, Jan

V letech 1859–1861 redaktor Obrazů života, vydávaných u A. Augusty

Božena Němcová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID

https://www.swklid.cz

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme