Vize a cíle

Rozšiřovat vypovídací hodnotu expozic

 • zkvalitnit služby průvodců a sezonního personálu
 • zabezpečit přístup k informacím cizojazyčným návštěvníkům
 • cílenou publikační a propagační strategií zajistit dostatek informací o existenci a rozsahu našich expozic
 • rozšířit expozici Dějiny válek

Optimalizovat sbírkotvornou činnost

 • jasně definovat sbírkový program muzea a jeho priority, vymezit sběrné oblasti
 • zajistit systematický konzervátorský dohled nad sbírkami
 • zajistit dostatečnou odbornou vybavenost správců sbírek
 • vybudovat vhodné depozitární zázemí
 • provést systematizackou evidenci sbírek
 • plně digitalizovat dokumentaci správy sbírek
 • správu sbírek více zaměřit na prezentační činnost
 • učinit kroky k vyhlášení fondu Božena Němcová kulturní či archivní památkou
 • restrukturalizovat fondy a sbírky archivu

Stát se stabilním prostředníkem popularizace práce Boženy Němcové

 • rozšířit kontakty muzea s odbornou a vědeckou obcí
 • přebudovat expozici o životě a díle Boženy Němcové s příhlédnutím k trendům blízké budoucnosti
 • předjímat potřeby a možnosti vzdělávacího systému a přizpůsobit tomu prostředky sebeprezentace a nabídku pro vzdělávací instituce
 • poskytovat informace o Boženě Němcové formou dálkového přístupu

Podílet se na udržení a rozvoji kulturního života města

 • organizovat výstavu jiřinek jako vrchol jiřinkových slavností, rozvíjet dramaturgii doprovodných kulturních pořadů tak, aby přinášela široký rozsah podnětů
 • dávat prostor regionálním kulturním a uměleckým aktivitám

Stát se depozitářem historie Českoskalicka

Zabezpečit efektivní správu majetku města, jež muzeum užívá

Pro zaměstnance a pracovníky muzea vytvořit důstojné pracovní podmínky

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID