Božena Němcová – Pokus životopisný a literární (16)

XVI. Památce Boženy Němcové

Smrt nešťastné Němcové roztklivila mysl každého Čecha. Bylať nezištně obětovala národu českému veškery schopnosti a síly své, věnovala mu celé srdce svoje — a umírala v bídě a nedostatku. „To nesmí se opakovativ národě našem,“ bylo heslem všeobecným, a již 13. března r. 1862 založen Svatobor, spolek na podporu spisovatelů českých. Přední mužové naši, Frant. Palacký, František Lad. Rieger a Jan Ev. Purkyně, postavili se mu v čelo.

Hned po pohřbu Němcové sešly se také dámy pražské v domě Vojty Náprstka, známého mecenáše českého, aby se uradily o postavení důstojného pomníku Bož. Němcové na hřbitově vyšehradském.

Dne 6. června 1869 byl pomník tento, zhotovený Václavem Levým (nar. 1826), odhalen, a slavnost odhalovací stala se vzrušujícím projevem úcty a lásky všeho národa k Němcové jakož i uvědomělosti českých žen. Na podstavci vkusného pomníku vytesán známý výjev z kapitoly I. Babičky, jak svěřencům svým okazuje a vysvětluje poklady své malované truhly.

Krajanky česko-skalické hned r. 1863 z podnětu učitele V. Wolfa založily pěvecký spolek „Božena“ ku poctě Boženy Němcové; dámy domažlické oslavivše r. 1886 památku Němcové, založily dobročinný a vlastenecký spolek „Božena Němcová“, který je střediskem všech intelligentních paní a dívek; r. pak 1893 v Uherském Brodě na Moravě dámy vlastenecké zřídily „vzdělávací spolek paní a dívek českých Božena Němcová“, chtějíce dle zásad jejích vznešených a krásných samy se spravovati a vzdělávati mládež ženskou ku blahu a chloubě města i vlasti.

V České Skalici studentstvo, učitelstvo i měšťanstvo se všemi spolky místními i okolními r. 1888 vzdalo hold památce Němcové postavením krásné sochy, již zhotovil professor sochařské školy hořické Mořic Černil nákladem 1900 zl. Řečníkem při dojemné slavnosti odhalení byl dávný přítel oslavenčin, J. V. Frič, a účastnili se jí též syn Němcové Karel a dcera Bohdana. Konala se dne 15. srpna.

Pomník postaven byl na náměstí, ježto vyjednávání, aby byl zřízen v údolí Babiččině, k žádoucímu cíli nevedlo.

Avšak trvalejší pomník, nežli tyto kamenné, postavila si Němcová v srdcích národa jako neohrožená jeho buditelka a spisovatelka ceny nepomíjející. Obraz její odtisknut v duši národa v plné svěžesti a barvitosti, a dokud zdráva zůstane, dotud bude žíti v ní!

 

Zdroj: VÁVRA, Vincenc. Božena Němcová: Pokus životopisný a literární. Praha: J. Otto, 1895. (Vzhledem k stáří textu nemusejí obsažené informace odpovídat pozdějším zjištěním.)

« předchozí kapitola

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID