Sbírkový fond knih Muzea Boženy Němcové v České Skalici

Sbírkový fond knih Muzea Boženy Němcové v České Skalici

CES: MČS/002-04-24/093002
kontakt: knihy@muzeumbn.cz
správce sbírky: 491 451 285 / 105
území: územně lze blíže vymezit pouze regionální část sbírkového fondu knihovny; ta zahrnuje Českou Skalici a její okolí s několika vzdálenějšími městy (Jaroměř, Náchod, Červený Kostelec, Hronov); ostatní části sbírky pocházejí zvláště z území Česka, Slovenska, Německa
období: 17.–20. století
předměty: sbírku tvoří knihy, časopisy, sborníky, separáty (staré tisky, knihy z 19. století, knihy o prusko-rakouské válce 1866, dílo Boženy Němcové, knihy o životě a díle Boženy Němcové, regionální literatura, knihy Václava Řezníčka (1861–1924) – regionálního spisovatele, původem z České Skalice, knihovníka Národního muzea

SBÍRKOVÝ FOND

Knihovna díla BN (BN)

 • knihy B. Němcové, které u nás vycházejí

Knihovna o BN (OBN)

 • práce pojednávající o B. Němcové a jejím díle
 • vědecká i popularizační literatura, romány, divadelní a filmové scénáře, notové zápisy apod.

Regionální knihovna (R)

 • publikace včetně periodik týkající se regionu
 • časopisy a sborníky: Rodným krajem; Stopami dějin Náchodska; Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři; Východočeský sborník historický; Východočeské listy historické; Orlické hory a Podorlicko; Panorama; Z Českého ráje a Podkrkonoší; Kladský sborník

Knihovna války 1866 (D-V)

 • úzce specializovaná knihovna, do které je zařazována veškerá dostupná literatura k tomuto tématu

Knihovna starých tisků a obrozenecká knihovna (O, OK)

 • knihovna starých tisků je uzavřeným fondem

Řezníčkova knihovna (Ř)

 • literární dílo Václava Řezníčka
 • publikace, které měl spisovatel ve svém vlastnictví
 • souvisí s fondem Václav Řezníček vedeným v archivu

STUDIJNÍ KNIHOVNA

Oddíl P-D

 • literatura týkající se českých (československých) a světových dějin
 • práce přehledového charakteru
 • díla se zaměřením na určitá dějinná období a osobnosti
 • práce pojednávající zvláště o českých dějinách 19. století potřebné pro studium života Boženy Němcové

Oddíl P-V

 • literatura týkající se československých a světových dějin umění
 • práce přehledového charakteru
 • díla se zaměřením na určitá slohová období a umělecké osobnosti
 • katalogy výstav
 • publikace s metodickou tematikou
 • literatura etnologická

Oddíl P-S

 • slovníky a encyklopedie
 • jazykové slovníky
 • slovníky cizích slov
 • slovníky technické
 • slovníky různých humanitních oborů (umění, filologie, filozofie aj.)
 • slovníky naučné a encyklopedie různého zaměření

Oddíl P-P

 • literatura o přírodě
 • knihy a separáty z první poloviny 20. století, v řadě případů v němčině
 • knihy byly převážně získány z pozůstalosti konzervátora Maximoviče a jen v omezené míře se jedná o práce regionální povahy
 • publikace o přírodě, které muzeum dříve nakupovalo

Oddíl P-Č

 • časopisy: Paginae historiae; Český časopis historický; Dějiny a současnost;  Časopis Národního muzea (řada historická); Zprávy památkové péče; Muzejní a vlastivědná práce; Česká literatura; Naše řeč
 • další periodika odebírá knihovna Textilního muzea

Oddíl P-L

 • práce z dějin české a světové literatury a literární teorie
 • práce o významných spisovatelích
 • literární sborníky
 • literární díla některých českých (slovenských) autorů;
 • publikace o osobnostech, se kterými se stýkala Božena Němcová
 • knihy o literární problematice doby, ve které BN žila

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID