Jmenný rejstřík osob okolo Boženy Němcové (t–ž)

Talleyrandová, Dorothea, vévodkyně Zaháňská
(1793–1862), sestra Kateřiny Vilemíny Zaháňské, po její smrti zaměstnala od roku 1845 rodinu J. Pankla v Zaháni

Taxis (Thurn-Taxis), Rudolf Hugo
(1833–1904), šlechtic, jenž se účastnil českého politického života

Tesař, František
(1818–1885), podučitel, účastnil se budečských porad, člen Národního výboru a Slovanské lípy (1848), 1849 pozván do Vídně k poradám o reorganizaci školství; v Budči učil i Jaroslava Němce; později redaktor Posla z Budče; přispěl též k vybudování Vyšší dívčí školy

Tille, Antonín (Toník)
Syn Václava Tilleho, sládka v Starosedlském Hrádku u Březnice, majitele domu na náměstí v Březnici (z rodiny Antonína Tilleho pocházel životopisec B.N. Václav Tille)

Tomášik, Samuel
(1813–1887), evangelický kněz v Chyžném, všestranně literárně činný, tvůrce písní, které zlidověly

Tyl, Josef Kajetán
(1808–1856), populární novelista, dramatik a publicista; do roku 1845 redaktor Květů (tam vyšel první cyklus Obrazů z okolí domažlického), pak Pražského posla, listu, který B.N. sledovala na Domažlicku

Věžnický
ďarmotský lékař, u něhož Němcovi za svého pobytu v Balašových Ďarmotech bydleli

Vinařický, Karel Alois
(1803–1869), kněz a básník farář v Kováni na Mladoboleslavsku a pak v Týně nad Vltavou

Votová, Marie
služka Němcových v letech 1850–1856, pocházela z Nymburka, sblížila se s B.N. za jejího pobytu tam a nastoupila k ní do služby, mívala neshody s J. Němcem; když začala B.N. žít sama s dětmi v Praze (J. Němec byl v Uhrách), naučila se vést finančně nezajištěnou domácnost; když se chtěla provdat, dala v březnu 1856 výpověď a soudní žalobou vymáhala nedoplatek mzdy ve výši 35 zl.

Vrbíková, Veronika
(1829–1891), provdaná Mikšíčková (v korespondenci označována též Verunka, Viktorka), dívka z brněnské rodiny, zasvěcovaná do intelektuálních a politických zájmů žáků F.M. Klácela v Brně (z nich M. Mikšíček se později stal jejím manželem); za ustavování Českomoravského bratrstva navázala kontakty s B.N.; později stála dlouhá léta v čele brněnského spolku Vesna

Vrzátko, Antonín Jaroslav
(1815–1892), spisovatel, po V. Hankovi knihovník Českého muzea, redaktor almanachu Perly české

Zap, Karel Vladislav
(1812–1871), český vlastenec a spisovatel; působil jako úředník ve Lvově a od roku 1845 v Praze; od roku 1849 učitel na pražské reálce; přispíval do časopisů Květy, Česká včela a Lumír; manžel H. Zapové

Zapová, Honoráta (z Wiśniowských)
(1825–1856), rozená Wiśniovwská, původem Polka, provdaná roku 1841 za K.V. Zapa, s ním přišla roku 1845 do Prahy; navzdory zklamání z nízké úrovně společenského života se zde zapojila do emancipačního hnutí českých žen a do úsilí o českou dívčí školu, ocitala se však v kolizích s ostatními; s B.N. se seznámila ještě před jejím odchodem do Domažlic; zemřela na tuberkulózu

Zechenter, Gustav Kazimír
(1824–1908), banskobystrický lékař, autor povídek, humoresek a cestopisů; B.N. se s ním seznámila za svého pobytu v Uhrách roku 1852 a byla s ním v poměrně čilém korespondenčním styku

 

Zdroj: Božena Němcová, Korespondence I–IV, Nakladatelství Lidové noviny, 2003–2007

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID