Jmenný restřík osob okolo Boženy Němcové (o–š)

Palacká, Terezie
Roz. Měchýřová, manželka Františka Palackého

Palacký, František
(1798–1876), zakladatel moderní české historiografie, politik, za bachovského absolutismu zahnaný do soukromí, podporoval B.N. i její děti, i když se od ní část dosavadních podporovatelů a přátel uprostřed padesátých let odvrátila

Palacký, Jan
(1830–1900), syn Františka Palackého, docent a později profesor na české Karlově univerzitě

Pankl (Pankel) Jan (Johann)
(1794–1850), otec B.N., rodák z Gainfarn v Rakousku, štolba u vévodkyně Zaháňské, později u její sestry

Pankl, Josef
Bratr B.N.

Pankl, Gustav
(narozen 1837), bratr B.N.

Pankl, Otto
Bratr B.N.

Panklová, Adéla
((1835–1888), v korespondenci označována též Aida, Adelheid), mladší sestra B.N., žila s matkou T. Panklovou v Zaháni v pruském Slezsku, za svého pobytu tam se do ní zamiloval Karel Němec

Panklová, Magdalena Terezie
(1794–1863), v korespondenci označována též babička) roz. Novotná, matka B.N., od roku 1845 žila v Zaháni v pruském Slezsku, ve službách vévodkyně Talleyrandové, zůstala v nich i poté, co roku 1850 ovdověla; v listopadu 1857 propuštěna

Petrovičová, Kateřina
(1821–1889), roz. Jungmannová, poprvé provdaná Lauermannová, přítelkyně a podporovatelka B.N., sestra A. Musilové

Pittner, Antonín
(1814–1896), kupec a vinárník, osobnost mimořádného rozhledu a činorodosti; starosta Polné, přítel K. Havlíčka, dopisovatel České včely, Květů a Národních novin

Plošic, Julius
(1819–1899), publicista, zakladatel Matice slovenské, farář v Selcích u Banské Bystrice; B.N. se s ním poznala za své cesty po Slovensku v roce 1855

Pospíšil, Jaroslav
(1812–1889), syn hradeckého nakladatele J.H. Pospíšila, pražský knihkupec a nakladatel; B.N. vydal Národní báchorky a pověsti (poprvé v letech 1843–1848 v sedmi svazečcích, podruhé 1854–1855 ve čtrnácti sešitech) a Babičku (v roce 1855 ve čtyřech sešitech)

Prošek, Jindřich
JUDr., úředník v Balašových Ďarmotech, kde se s ním a s jeho rodinou Němcovi spřátelili, kontakty udržovali, i když Proškovi Ďarmoty opustili; jejich příjmení použila B.N. v Babičce

Purkyně, Jan Evangelista
(1787–1869), přírodovědec, fyziolog světového jména, básník a překladatel, profesor na univerzitě ve Vratislavi, od roku 1849 profesor na univerzitě v Praze; podporovatel B.N.

Rárus, Michal
((1784–1862), v korespondenci označován též Rár.), známý B.N., do srpna 1849 byl banskobystrickým městským rychtářem, pak stál v čele Zvolenské stolice; po mrtvici v roce 1852 ochrnul na půl těla a na řeč

Reuss, Ľudovít Adolf
(1822–1905), evangelický farář ve Velké Revúci; druh Ľudovíta Štúra, za činnost v roce 1848 vězněný, sběratel a teoretik folkloru; B.N. s ním jednala o vydání sbírky Fancisciho pohádek, kterou měl u sebe

Rieger, František Ladislav
(1818–1903), český politik, organizátor vědeckého a kulturního života, navštěvoval salony u Staňkových a u Fričových; v roce 1853 se oženil s dcerou F. Palackého Marií, salon, který se svou ženou vedl, navštěvovala i B.N a podílela se na R. překladu dramatu Vláda a láska od Edmunda Chojeckého (prem. 10. 6. 1860); roku 1858 se dohodl s nakladatelem I. L. Kobrem na vydávání Naučného slovníku (Riegrova slovníku naučného); byl poslancem zemského sněmu a říšské rady

Richter, František
Botanik, profesor hebrejštiny na gymnáziu a na mnichovské univerzitě, byl učitelem a podporovatelem Jaroslava Němce

Rojek, Jan Karel
(1804–1877), vlastivědný spisovatel, farář v Bohuslavicích u Nového Města nad Metují, později děkan v Novém Městě nad Metují

Rott, Eustach Jakub
(1797–1869), pražský obchodník, se značným kulturním rozhledem, v mládí návštěvních Bolzanových nedělních exhort;otec Johany, Žofie a Jindřicha

Rottová, Anna
rozená Voglová, manželka E.J. Rotta, matka Johany, Žofie a Jindřicha; až do jisté doby vřele vítala B.N. ve svém domě a podporovala ji

Rottová, Žofie
((1833–1897), v korespondenci označována též Sofie, sokolík, sokol), mladší sestra J. Rottové, provd. Mužákové (K. Světlé), provdaná Podlipská, spisovatelským jménem Sofie; B.N. ji získala za členku Českomoravského bratrstva, spolu v duchu tehdejších utopických projektů snily o velkém nezrušitelném přátelství žen, nadřazeném vztahům žen a s muži, její citová náklonnost k B.N. přetrvávala i po ukončení kontaktů

Řezáč, František Josef
(1819–1879), kněz, přítel Karla Havlíčka, redaktor časopisu Škola a život, do jeho přílohy Štěpnice B.N. přispívala

Seidl, Josef
Sluha v administraci Národních listů

Schusterová, Rozárie
žila v Domažlicích, její sestra Marie byla prý modelem pro hlavní postavu v povídce B.N. Rozárka (Pomněnka šlechetné duše)

Simeonovová, Velička
Manželka Bulhara Vičeva Simeonova, do Prahy i s mužem přijela v květnu 1860; (v korespondenci též Bularka)

Skála, František
Spolumajitel cukrovaru ve Zdicích

Staněk, Jan (Ivan) Bohdan
(1828–1868), syn statkáře z Poříčí nad Sázavou, autor Básní (1851), profesor chemie na české reálce, podporoval B.N. v roce 1856

Staněk, Václav
(1804–1871), MUDr.; manžel Karoliny, sestry A. Reissové, provd. Čelakovské (B. Rajské); roku 1845 objednal od J. Hellicha portrét B.N., jeho dům byl střediskem národně a žensky emancipačních snah, hostil u sebe mimopražské činitele slovanských národněosvobozeneckých hnutí, podporoval Ľ. Štúra a slovenskou odluku, účastnil se politického dění roku 1848, podílel se na rozvoji českého vědeckého názvosloví, uprostřed 50. let se B.N. a J. Němec stýkali hlavně s jeho dcerou Boženou provdanou Šetlíkovou

Staňková, Božena
(1833–1889), dcera Karoliny a Václava Staňkových, později provdaná za ing. Šetlíka
Staňková, Karolina
((1813–1867), v korespondenci označována též Loty, Lotynka), roz. Reissová, starší sestra A. Reissové, provd. Čelakovské (B. Rajské), manželka V. Staňka

Stojanov, Vasil Dimitrov
(1839–1910), Bulhar studující v Praze, historik, národopisec a filolog, zakladatel Bulharské učené společnosti, B.N. se s ním podílela na přípravě hesla Bulhaři do prvního dílu Riegrova Naučného slovníku

Studničková, Marie
(1816–1884), obchodnice v Praze, její manžel byl krejčí a pak kramář

Szabláková, Josefina
(v korespondenci označována též Pepka, Pepa), dcera penzionovaného gymnaziálního profesora v Banské Bystrici, známá B.N. již od její první cesty na Slovensko v roce 1851

Šafařík, Vojtěch
(1829–1902), chemik a astronom, syn Pavla Josefa Šafaříka

Šálek (Schalek), Josef
Pražský knihkupec, nakladatel Slovenských pohádek a pověstí B.N.

Šembera, Alois Vojtěch
(1807–1882), rodák z Vysokého Mýta, přítel F.M. Klácela ze studií, literární historik a filolog; zakladatel české dialektologie; 1848–1849 redigoval s F.M. Klácelem Moravské noviny v Brně, od roku 1850 profesor české řeči a literatury na vídeňské univerzitě; překládal říšský zákoník do češtiny, měl vlivné kontakty na vládní kruhy; intervenoval za Němcovy, pomáhal jim i finančně

Šemberová, Františka
roz. Ševčíková, manželka A.V. Šembery

Šetlíková, Božena, roz. Staňková
(1833–1889), v korespondenci označována též Boženka, dcera Karoliny a Václava Staňkových, v roce 1856 se provdala za Josefa Šetlíka; J. Němec se s ní stýkal za svého pobytu ve Villachu

Šlenkertová
(v korespondenci označována též Šlenkertka), manželka čalouníka z Koňského trhu (dnešní Václavské náměstí), dobrá známá a podporovatelka celé rodiny Němcových

Špott, Jan
(1813–1888), zakladatel vodoléčebného ústavu na Senovážném náměstí v Praze, lékař věnující se vodoléčbě, od roku 1847 docent vodoléčby na pražské univerzitě; B.N. se účastnila setkání pořádaných v jeho domě na Senovážném náměstí v Praze

Štulc, Václav Svatopluk
(1814–1887), katolický básník a organizátor literárního života, přispíval do časopisu Květy, Světozoru a Časopisu katolického duchovenstva; v letech 1848–1860 působil jako katecheta na akademickém gymnáziu, býval i v osobních stycích s B.N. a s jejími přáteli (např. s V.Č. Bendlem); od roku 1860 kanovník a později probošt Vyšehradské kapituly; v kalendáři Poutník z Prahy tiskl vesnické povídky B.N. a hledal pro ni pomoc v kruzích české šlechty

DALŠÍ OSOBNOSTI

Zdroj: Božena Němcová, Korespondence I–IV, Nakladatelství Lidové noviny, 2003–2007

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID