Muzeum Bożeny Němcovej

Muzeum Bożeny Němcovej – Oberża Steidlera

Muzeum Miejskie w Czeskiej Skalicy zostało założone w 1902 r. Gromadziło i kolekcjonowało pamiątki lokalne: broń, archiwalia, zbiory etnograficzne, materiały archeologiczne oraz dalsze zbiory historyczne. Po wykupieniu spuścizny po Bożenie Němcovej od jej córki Dory w 1919 r., Muzeum skierowało swoją czynność na postać i utwory wybitnej rodaczki. W maju 1931 zostało w starym ratuszu na rynku, uroczyście otwarte pierwsze czeskie muzeum literackie –Muzeum Bożeny Němcovej. Z okazji 100-nej rocznicy śmierci pisarki, w roku 1962, pod egidą UNESCO przystąpiono do rozległej rekonstrukcji historycznej oberży Steidlera, niosącej nazwę „U bílého lva“, znajdującej się w Malej Skalicy, która to oberża była miejscem spotkań i uroczystości dalii stały się zalążkiem duchowego odrodzenia ujarz-mionego narodu, i do zrekonstruowanych pomieszczeń przeniesiono wszystkie materiały źródłowe wraz z księgozbiorem i biblioteką oraz zainstalowano nowoczesne ekspozycje.

Wystawy

Życie i twórczość Bożeny Němcovej
Sala Dalii
Galeria obrazów Julii Winter-Mezerovej oraz Josefa Vondráčka.

Twierdza Małoskalicka

Tzw. Twierdza Maloskalicka została wzniesiona w XIII wieku, jako jeden z ośrodków kolonizacji północno-wschodnich Czech. W ówczesnych czasach stanowiła warownię obronną do strzeżenia skrzyżowania szlaków handlowych wiodących z Kłodzka oraz trasy wzdłuż rzeki Upy. W pobliżu warowni powstała pierwotnie osada Skaliczka,obecnie niosąca nazwę Mała Skalica (Malá Skalice). Znaczenie trasy w czasach nowożytnych zmalało, szczególnie po wojnie trzydziestoletniej, kiedy Szwedzi spalili sąsiednią miejscowość Czeska Skalica, póżniej już nie podjęto decyzji o odbudowie twierdzy. Obecnie udostępniono dla publiczności odtworzone fragmenty międzymurza, które były odkryte w latach 80-tych XX wieku.

Muzeum Boženy Němcové
Maloskalická 47
Česká Skalice
552 03
tel: +420 491 451 285-6
e-mail: info@muzeumbn.cz
internet: www.BozenaNemcova.cz

Areał Szkoły Barunki

Powieść głosi, że farna szkoła skalicka powstała już w XIII wieku, materiały źródłowe sięgają lat 1407. Po spaleniu Skalic przez wojska Szwedów w 1639 r., została po czterech latach wybudowana szkoła, jako budowla drewniana. Do 1790 r. farna szkoła w Skalicy działała jako szkola jednoklasowa, ale w latach 1824-1833, kiedy uczęszczala do niej Barunka Panklova, była już dwuklasówką. Z przestrzennego parteru cembrowanego obiektu szkoły (umocnienie belkami) pokrytego mansardowym dachem gontowym, po pożarze z roku 1864, pozostały do dzisiejszych czasów tylko fragmenty obiektu. W roku 1962 udostępniono dla publiczności zrenowowaną klasę z lat 30 i 40-tych, a to zgodnie z opisem klasy, z opowiadania pisarki Bożeny Němcovej – pod tytułem „Pan nauczyciel“.

Areál Barunčiny školy
Boženy Němcové 9
Česká Skalice
552 03
tel. +420 491 451 285 /108

Ścieżka Dydaktyczna wiodąca przez „Dolinę Babuni“

Od areału Szkoły Barunki prowadzi przez areał Muzeum Maloskalickiego trasa do Ratiborzyc i do Ryzmburka, który niesie nazwę „Dolina Babuni“. Szlak ten mierzy 7,5 km, umieszczono na nim 18 tablic informacyjnych oraz 5 stacji przyrodoznawczych. Czynne od maja do września.

Tradycyjna Wystawa Kwiatów Dalii

Pierwsza wystawa kwiatów georginii przebiegła w areale Muzeum już w 1837 r. (wówczas w oberży Steidlera). Wystawy kwiatów połączone z Balem Kwiata Dalii, utrwaliły się zwyczajowo w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Dzisiejsze wystawy wchodzą w skład Uroczystości Dalii i zarazem prezentują na przełomie sierpnia i września kunszt czeskich i morawskich hodowców. Oprócz wystawy ciętych kwiatów i wzorowych poletek, sprzedaży i zamówień produktów, goście mają możliwość wzięcia udziału w minikoncercie oraz bezpłatnego zwiedzenia kompletnych ekspozycji i aktualnych wystaw.

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID