Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Sbírkový fond knih Muzea Boženy Němcové v České Skalici

Sbírkový fond knih Muzea Boženy Němcové v České Skalici

Nezastupitelnou součástí sbírkového fondu Muzea Boženy Němcové jsou knihy, sloužící jak pracovníkům muzea i externím badatelům. Jde o literární produkci soustavně shromažďovanou již od doby založení muzea.

CES: MČS/002-04-24/093002
Kontakt: knihy@muzeumbn.cz
Správce sbírky: 491 451 285 / 105
Území: územně lze blíže vymezit pouze regionální část sbírkového fondu knihovny; ta zahrnuje Českou Skalici a její okolí s několika vzdálenějšími městy (Jaroměř, Náchod, Červený Kostelec, Hronov); ostatní části sbírky pocházejí zvláště z území Česka, Slovenska, Německa
období: 17.–20. století
Předměty: sbírku tvoří knihy, časopisy, sborníky, separáty (staré tisky, knihy z 19. století, knihy o prusko-rakouské válce 1866, dílo Boženy Němcové, knihy o životě a díle Boženy Němcové, regionální literatura, knihy Václava Řezníčka (1861–1924) – regionálního spisovatele, původem z České Skalice, knihovníka Národního muzea

Sbírkový fond

Knihovna díla BN (BN)

 • knihy B. Němcové, které u nás vycházejí

Knihovna o BN (OBN)

 • práce pojednávající o B. Němcové a jejím díle
 • vědecká i popularizační literatura, romány, divadelní a filmové scénáře, notové zápisy apod.

Regionální knihovna (R)

 • publikace včetně periodik týkající se regionu
 • časopisy a sborníky: Rodným krajem; Stopami dějin Náchodska; Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři; Východočeský sborník historický; Východočeské listy historické; Orlické hory a Podorlicko; Panorama; Z Českého ráje a Podkrkonoší; Kladský sborník

Knihovna války 1866 (D-V)

 • úzce specializovaná knihovna, do které je zařazována veškerá dostupná literatura k tomuto tématu

Knihovna starých tisků a obrozenecká knihovna (O, OK)

 • knihovna starých tisků je uzavřeným fondem

Řezníčkova knihovna (Ř)

 • literární dílo Václava Řezníčka
 • publikace, které měl spisovatel ve svém vlastnictví
 • souvisí s fondem Václav Řezníček vedeným v archivu

Studijní knihovna

Oddíl P-D

 • literatura týkající se českých (československých) a světových dějin
 • práce přehledového charakteru
 • díla se zaměřením na určitá dějinná období a osobnosti
 • práce pojednávající zvláště o českých dějinách 19. století potřebné pro studium života Boženy Němcové

Oddíl P-V

 • literatura týkající se československých a světových dějin umění
 • práce přehledového charakteru
 • díla se zaměřením na určitá slohová období a umělecké osobnosti
 • katalogy výstav
 • publikace s metodickou tematikou
 • literatura etnologická

Oddíl P-S

 • slovníky a encyklopedie
 • jazykové slovníky
 • slovníky cizích slov
 • slovníky technické
 • slovníky různých humanitních oborů (umění, filologie, filozofie aj.)
 • slovníky naučné a encyklopedie různého zaměření

Oddíl P-P

 • literatura o přírodě
 • knihy a separáty z první poloviny 20. století, v řadě případů v němčině
 • knihy byly převážně získány z pozůstalosti konzervátora Maximoviče a jen v omezené míře se jedná o práce regionální povahy
 • publikace o přírodě, které muzeum dříve nakupovalo

Oddíl P-Č

 • časopisy: Paginae historiae; Český časopis historický; Dějiny a současnost;  Časopis Národního muzea (řada historická); Zprávy památkové péče; Muzejní a vlastivědná práce; Česká literatura; Naše řeč
 • další periodika odebírá knihovna Textilního muzea

Oddíl P-L

 • práce z dějin české a světové literatury a literární teorie
 • práce o významných spisovatelích
 • literární sborníky
 • literární díla některých českých (slovenských) autorů;
 • publikace o osobnostech, se kterými se stýkala Božena Němcová
 • knihy o literární problematice doby, ve které BN žila
Datum vložení: 14. 8. 2008 16:12
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2020 19:29
Autor:

O muzeu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID

https://www.swklid.cz

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme