Návštěvní řád

1) Otvírací doba. … ZDE
2) Vstupné. … ZDE
3) Návštěvník je povinen zakoupit si u pokladního vstupenku, kterou se musí na požádání prokázat pověřenému pracovníkovi muzea (po celou dobu návštěvy muzea). U organizovaných zájezdů zakoupí vedoucí výpravy hromadnou vstupenku; při tom je povinen nahlásit přesný počet členů výpravy, požadované zaměření prohlídky a její časový rozsah.
4) Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů pokladního, průvodců a dalších zaměstnanců muzea, co se týče organizace prohlídky, dodržování protipožárních, bezpečnostních a hygienických opatření atd. U výprav odpovídají za dodržování pokynů vedoucí skupin.
5) Do expozic není dovoleno vstupovat s objemnými zavazadly a s předměty, kterými by mohly být způsobeny škody.
6) V muzeu není dovoleno konzumovat potraviny a nápoje a je zakázáno kouřit. Do objektu je též zakázáno vodit psy a jiná zvířata.
7) V areálu muzeí není dovoleno fotografovat a filmovat pro komerční účely. Výjimky povoluje ředitel muzea.
8) S případnými stížnostmi a připomínkami se mohou návštěvníci obrátit přímo na ředitelství muzea. – muzeum(at)bozenanemcova.cz

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID