Ludvík Mühlstein, ředitel muzea (1963–1998)

Ludvík MühlsteinVe středu dne 17. září 2008 nás ve věku 74 let navždy opustil někdejší středoškolský učitel, muzejník a vlastivědný pracovník, dlouholetý ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici a člen redakční rady časopisu Rodným krajem, Ludvík Mühlstein.

Ludvík Mühlstein se narodil 28. září 1934 v Náchodě, vyrůstal však v Červeném Kostelci. Do rodného města se vracel v letech 1945-1953, když navštěvoval tamní Jiráskovo gymnázium. V letech 1953-1957 vystudoval učitelský obor biologie – chemie na Vysoké škole pedagogické v Praze. Po vojenské službě působil do roku 1963 na Střední všeobecné vzdělávací škole v Úpici. V témže roce byl přijat na místo ředitele Muzea Boženy Němcové v České Skalici, které zastával do roku 1998.

Právě s českoskalickým muzejním areálem spojil Ludvík Mühlstein největší část svého profesního života, úctyhodných 35 let. Za tuto dobu se mu podařilo realizovat několik záslužných záměrů. Například se podařilo v roce 1978 vyhlásit některé ratibořické památky za národní kulturní památku. K Ratibořicím nebyl Mühlstein lhostejný ani v dalších letech. V roce 1981 byla jeho přičiněním otevřela naučná stezka Babiččino údolí a v devadesátých letech se iniciativně zapojil do nápravy tristních poměrů v dané lokalitě. V roce 1997 byl jmenován čestným členem občanského sdružení Společnost pro záchranu Babiččina údolí.

Jeho organizační úsilí je spojeno též s odhalením sochy Barunky Panklové před Muzeem Boženy Němcové (1970), s rekonstrukcí barokní fary v sousedství muzea (1975-81) nebo s vybudování areálu Barunčiny školy v České Skalici (1970-81). Od roku 1977 byl také hlavním organizátorem rekonstrukce objektu bývalého kláštera v České Skalici pro účely Textilního muzea, jež bylo do roku 1988 (od roku 1989 je Textilní muzeum samostatnou institucí) spojeno s Muzeem Boženy Němcové v jednu instituci pod Mühlsteinovým vedením, a zároveň vedl stavebně-rekonstrukční práce po požáru, který v prosinci 1986 způsobil značné škody oběma muzeím.

V neposledním případě řídil práce spojené s odkrytím a sanací torza maloskalické tvrze završené jejím zpřístupněním u příležitosti oslav 760. výročí první písemné zmínky o Skalici v roce 1998.

Ludvík MühlsteinTímto rokem zakončil Ludvík Mühlstein své dlouholeté působení v Muzeu Boženy Němcové. Nevěnoval se pouze stavením pracím, jak by se mohlo zdát, ale za jeho působení se v českoskalickém muzeum uspořádalo mnoho hodnotných výstav a nelze opomenout jeho zásluhy na udržení tradice jiřinkových slavností.

Mimo Českou Skalici přispěl Ludvík Mühlstein k rozvoji muzejnictví řízením rekonstrukce a budováním expozice Městského muzea a galerie Julie Winterové-Mezerové v Úpici v letech 1992–2000 a metodickou radou pomohl při vzniku městských muzeí v Novém Městě nad Metují a v Žacléři. V roce 1991 pak inicioval vznik Kolegia muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, jemuž v letech 1991–1998 předsedal.

Ludvík Mühlstein se čile věnoval publikační činnosti, jejíž výsledky mají charakter populárně-naučné literatury a souvisí s tématy z oblasti regionální historie, literární historie, z oblasti výtvarného umění, péče o památky a přírodu a je také věnována profilům osobností, které se pohybují ve společensko-vědních a uměleckých oblastech.

Kromě publikační činnosti přispěl do oblasti ediční a redakční činnosti. V roce1968 stál u zrodu vlastivědné edice Branka (edice muzeí náchodského okresu a odboru kultury ONV v Náchodě) a za dobu její čtyřleté existence vzniklo osm svazků, jejichž hlavním redaktorem byl právě Mühlstein. Redigoval několika publikací věnovaných Boženě Němcové a řadu výstavních katalogů – publikací k výtvarným výstavám. Byl též technickým redaktorem prvních třech svazků vlastivědného sborníku muzeí náchodského okresu Náchodsko od minulosti k dnešku a technickým redaktorem prvních osmnácti čísel vlastivědného sborníku Rodným krajem, jehož byl zároveň od roku 1990 členem redakční rady a aktivním přispěvovatelem.

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID