Jiřinkový bál

Jiřinkový bál je pořádán za podpory města Česká Skalice v nepravidelných intervalech v Jiřinkovém sále historické budově Steidlerova hostince. Sledujte nabídku akcí.

Inspirace

 

Teď se ženu s ostatním proudem nahoru do sálu, kterýžto se — radostné překvapení a užasnutí ten cit a to mínění ve mně zbudilo — v ten nejutěšenější a nejsvátečnější chrám bohyně Květeny byl proměnil. Tu bylo růženců a pletenců, tu chocholů a kytek rukou a okem krasocitným poutaných, a to všeho z jiřinek, z nichž by ta na cenu nejposlednější klobouk aneb ňádra té nejspanilejší dívky byla mohla krásiti. …
Když pak v sále u Šteidlera třetí čili čtvrtá mísa kolovala, najednou se na pavláčce hudba ozvala. Provozoval se především s pilností a zdařilostí úvod v Mozartovu zpěvohru: „Don Juan“. Mezi jinými hrála se polka, jiřinkám ke cti vypracovaná a po nich také pojmenovaná, která se vesměs tak líbila, že se několikráte opakovati musila. …
Není možná dosti povědíti a popsati, jaká to srdečná, upřímná radost, jaká to přátelská, pospolitá veselost celou společnost rozdechovala a osvětlovala. …
Něco před šestou hodinou vstalo se od stolu, pohovořilo a rozcházelo se. Hudba mnohozvučná utichla, aby hodinu později, oddechnuvši sobě, nově nastruněna nejen v mysli a v srdci, ale i v pružných nohách opět oučinkovala. Mne tu s vřelým srdcem stojícího násilný ten vír také uchvátil, a nohoum mým, dalekou cestou unaveným, nebylo možná dříve z něho vyváznouti, až nastrojená světlost naše pohledem na bílé jitro vybledla, a poslední zvuk hudby v sále i v uších dozváněl. …
Ba věru! kdo chce v té nejsrdečnější a nejnevinnější utěšenosti dvanáct hodin stráviti, ten ať jde v tento slavný den do Skalice! …
„Aj!“ — myslil jsem sám u sebe, když jsem nasnídav se, s vakem i s holí k Jaroměři kráčel — „totě nový, utěšený důkaz, že v národu českém pro všecko, co v duševném smyslu život krášlí, obohacuje a zušlechťuje, mocné city vznikají a k oučinkování rozdechují. Ten samý duch — jehož jsme schopni, — síly naše budí a obživuje, jenžto nad celou Evropou mohutná křídla rozprostírá a k velkému cíli dokonalosti vesluje.“

Slavnosti jiřinek na Náchodsku, Květy 1841

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID