Jan Krtička, první ředitel muzea

Jan Krtička se narodil 25. dubna 1900 ve Studnici u Náchoda. Obecnou a měšťanskou školu vychodil v České Skalici, třetí ročník opakoval v Žacléři, kde se učil německy. V letech 1915–1919 navštěvoval učitelský ústav v Hradci Králové. Vyučovat začal v Olešnici, od 1. května 1922 byl zastupujícím správcem školy v Brzicích, od 1. července 1923 definitivním učitelem ve Slatině nad Úpou, kde se později stal zástupcem onemocnělého řídícího učitele. Ve Slatině založil lidovou školu hospodářskou a jako její správce obdržel dovolenou k návštěvě kurzu pro učitele lidových škol hospodářských v Roudnici nad Labem. Později učil ve Velké Jesenici, na obecné škole v České Skalici působil jako definitivní učitel od roku 1935 až do ukončení své učitelské činnosti.

V roce 1944 byla v České Skalici zřízena lidová škola zemědělská a Jan Krtička se stal jejím správcem. Jak dlouho tato škola fungovala není známo, protože v roce 1944 byli čtyři učitelé z českoskalických škol, a mezi nimi i Krtička, nasazeni na práci pro německé okupanty.

Ve volném čase se Jan Krtička intenzivně věnoval spolkové a muzejní činnosti. Byl členem skautské organizace, sboru dobrovolných hasičů, Klubu československých turistů a pěveckého sboru Bendl. Roku 1946 byl přijat do komunistické strany. Dle Skautského Almanachu 1969 MVJ v Hradci Králové se stal skautem při svém studiu na učitelském ústavu v Hradci Králové a během studií, a zvláště pak po nich, začal organizovat skautskou organizaci v České Skalici. V roce 1929 navštívil třetí světové skautské jamboree v anglickém Birkenheadu.

Od dvacátých let až do roku 1960 spravoval Jan Krtička českoskalické městské muzeum, založené v roce 1902. Muzeum tížily prostorové problémy, sbírky se několikrát musely stěhovat, až našly stálé místo ve staré radnici, v prostorách po okresním soudu. K jejich uspořádání přispěl Krtičkův rádce, učitel Václav Černý. Vyústěním odborné spolupráce byl vznik prvního českého literárního muzea, soustřeďujícího písemné památky na Boženu Němcovou. Slavnostní otevření proběhlo v neděli 24. května 1931, Krtičkovy zásluhy byly odměněny ředitelským jmenovacím dekretem.

V následujícím období se Krtičkovi podařilo získat pro muzeum řadu spolupracovníků, úspěšně spolupracoval s literárními historiky, sběrateli památek, navštěvoval aukce. Pro muzeum zajistil další písemnosti spisovatelky i jejích přátel, založil sbírku českých i cizojazyčných vydání Babičky. Budoval muzejní knihovnu, zasloužil se o ediční činnost muzea.

Jan Krtička byl členem výboru českoskalické pobočky Klubu československý turistů, který zorganizoval ve spolupráci s muzeem řadu slavností a výstav, a když se v roce 1940 natáčel pod režijním vedením Františka Čápa film Babička s Terezií Brzkovou v hlavní roli, spolupracoval s filmaři jako poradce.

Dne 8. července 1950 se Jan Krtička oženil, následujícího roku se stal otcem dcery Jany. Rodina žila v domku ve Stalinově (dnes Maloskalické) ulici čp. 79 v České Skalici.

Poté, co byl po skončení druhé světové války znárodněn majetek rodiny Schaumburg-Lippe, stal se Jan Krtička rovněž správcem ratibořického zámku a dalších památek v Babiččině údolí. V knížce Václav Černý v rodném kraji (1994) profesor Černý uvádí: „Celý vyděšen, přikvačil z České Skalice starý přítel Jan Krtička: čeleď ratibořického dvora i zámečku si mezi sebe už už parceluje na orné a luční podíly Babiččino údolí…Na místě jsme s Krtičkou sestavili dekret, jímž prohlašoval ZNV Ratibořické údolí se zámkem, mlýnem, Starým bělidlem, Rýzmburkem za národní kulturní majetkovou rezervaci, a Krtička uháněl s mým podpisem na ministerstvo školství a osvěty pro potvrzení člena vlády – co pozemského zůstalo z dětství Boženy Němcové bylo zachráněno před zkázou…“

Při odzbrojování ustupujících německých vojáků v květnu 1945 bylo na půdě a v dalších prostorách českoskalické staré radnice, v tehdejším sídle Muzea Boženy Němcové, soustředěno větší množství zbraní, které nebyly v následujících letech řádně evidovány. V roce 1960 pronikly na půdu děti, zbraně objevily a na základě oznámení jednoho z rodičů se případem začal v květnu téhož roku zabývat SNB. Krtička byl zatčen a obviněn z protistátní činnosti a velezrady. Při vyšetřování podlehl nátlaku a uvedl jména několika přátel. Ti byli postupně zatčeni a spolu s Krtičkou označeni za protistátní skupinu. Ve vykonstruovaném politickém procesu pak byl šedesátiletý Krtička Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudkem ze dne 1. října 1960 ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 3. prosince 1960, odsouzen na 18 let odnětí svobody. Spolu s ním byly vysoké tresty, včetně propadnutí jmění, uděleny deseti osobám.

Přestože propuštění přišlo dříve, než rozsudek předpokládal – po amnestii prezidenta Novotného v roce 1962 – vrátil se Krtička z leopoldovské věznice s podlomeným zdravím. Nesměl se věnovat muzejní práci, bylo mu znemožněno podílet se na kulturním dění ve městě; jediní, kteří na něj nezapomněli, byli maloskaličtí hasiči. Jan Krtička byl plně rehabilitován až po smrti, usnesením Krajského soudu v Hradci Králové z 22. února 1991.

V pracích o minulosti Muzea Boženy Němcové se Krtičkovo jméno, přesto, že měl zásadní podíl na jeho vzniku a na formování sbírek, objevuje až po roce 1989. V díle spisovatele Adolfa Branalda se s učitelem a muzejníkem Krtičkou můžeme setkat v povídce Honza Babička, uveřejněné v knížce Strážci majáku (1956): „Stáli před zámkem, koruny stromů se nad nimi zavřely… Sám nevěřil, že je to skutečnost… a ve snu bylo dovoleno vyložit i nejtajnější přání: ‚Představte si tu nádheru – v přízemí vitriny a všechna vydání Babičky, Kašparovy originály, obrázky údolí, jak to tenkrát vypadalo, rytiny, kraj i lidé, babička a pan otec, Mančinka, Viktorka, Bára a někde na čestném místě Hellichův portrét. Místo vévodkyně Zaháňské – dcera české služky‘.“

Jan Krtička, učitel, muzejník, znalec života a díla Boženy Němcové, propagátor krás zdejšího kraje, ale také politický vězeň, prožil poslední dny svého života u své dcery Jany v Hodoníně, kde také 15. srpna 1978 zemřel.

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID