Životopis Boženy Němcové – Malá československá encyklopedie

Němcová Božena

4. 2. 1820 – 21. 1. 1862, roz. Barbora Panklová, č. spisovatelka; zakl. novodobé č. prózy. Lit. činnost zahájila N. básněmi, opěvujícími dobové vlastenecké ideály a podíl ženy v nár. hnutí, ale teprve ve sbírce Národní báchorky a pověsti, um. aktualizující č. lid. slovesnost, se projevil její spontánní vypravěčský talent. Zájem o folklór, uplatňovaný i později (Slovanské pohádky), prohlubovala směrem k lid. jazyku, životnímu stylu a morálním hodnotám venkovského prostředí, které poznala zvl. za pobytu na Chodsku 1845–1848 a při pozdějších cestách na Slovensko. V 50.letech se N. soustředila k povídce vyzdvihující v obrazech života a postav soudobého venkovského a maloměstského prostředí morální hodnoty lidu (Baruška, Rozárka, Karla, Divá Bára). Také v rozsáhlejších prózách (Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí, Dobry člověk), zachycujících důsledky nespravedlivého uspořádání společnosti, jsou mravní a citové hodnoty člověka základem k odstranění bídy a vedou k optimistické víře v lepší svět. Vrcholným dílem, které dosáhlo značné popularity a inspirující síly, je Babička (1855). N. ztělesnila v postavě prosté venkovské ženy ideál lidské moudrosti a životní harmonie. Význ. součástí lit. činnosti N. jsou žurnalistické úvahy a črty (Obrazy z okolí domažlického, Selská politika, Hospodyně, na slovíčko), psané v duchu důsledného demokratismu, a rozsáhlá osobní korespondence. Většina prací N. byla tištěna časopisecky a knižně poprvé vyšla až posmrtně v Sebraných spisech, vydaných 1862–63.

Zdroj: Malá československá encyklopedie

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID