Objev DNA Boženy Němcové

Při příležitosti 197. výročí domnělého výročí narození Boženy Němcové sdělujeme následující zprávu:

Milý Karle

Genetický původ české spisovatelky Boženy Němcové odhalen

Po dvouletém komplexním výzkumu zahájeném v lednu 2015 vydal mezioborový tým stěžejní oznámení.

Členy týmu, vedeného Milanem Horkým, ředitelem Muzea Boženy Němcové v České Skalici, jsou odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Památníku národního písemnictví, laboratoří Genexone, s. r. o., LMG U.S.G.POL, s. r. o., Ústavu lékařské genetiky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky, v. v. i.

Na základě systematické a důkladné analýzy přítomnosti genetického materiálu (mitochondriální DNA) ve vzorcích vlasů spisovatelky Boženy Němcové (asi 1820–1862) a jejího syna Hynka (1838–1853) uložených v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici byla velmi pravděpodobně získána mitochondriální DNA Boženy Němcové. Genetický výzkum byl proveden v laboratořích Genexone, s. r. o., LMG U.S.G.POL, s. r. o., a  Ústavu lékařské genetiky LF UPOL pod vedením doc. Mgr. Radka Vodičky, Ph.D.

Mezi zkoumanými vzorky Boženy Němcové a jejího syna Hynka byla nalezena shoda, která jednoznačně potvrzuje přímý příbuzenský vztah. Prameny vlasů Boženy Němcové uložené v českoskalickém muzeu pocházejí z roku 1862 a byly jí zřejmě ustřiženy v lednu 1862 po jejím úmrtí. K této domněnce opravňují některé zkoumané zápisy a také výskyt šedivých vlasů. Hynkovy vlasy rodina Němcových uchovávala jako vzpomínku na předčasně zesnulého syna. V roce 1919 se oba tyto prameny vlasů dostaly do majetku Muzea Boženy Němcové v České Skalici prostřednictvím dcery Dory. Šetrnost moderního genetického výzkumu je na takové úrovni, že tyto dva muzejní předměty zůstaly bez většího narušení zachovány, protože pro účely stanovení byl v obou případech odebrán jen nepatrný zlomek vlasů z každého pramene. U vzorků těchto vlasů byl proveden také toxikologický a mikroskopický průzkum. Povrch vlasů byl pečlivě ošetřen a podroben dekontaminačním procedurám, poté byla mitochondriální DNA získána způsobem, který je vhodný pro velmi malé až stopové množství DNA. K vlastnímu přečtení byl použit postup cílený na degradovanou, tzv. ancientní, DNA. Ve vzorcích Boženy Němcové a Hynka Němce byla nalezena shodná DNA náležející k mitochondriální haploskupině H.

Výsledky výzkumu neodpovídají na spekulativní otázky o původu Boženy Němcové. Ty šíří popularizační literatura od 2. poloviny 20. století v souvislosti s mezerami v genealogiském bádání ve spisovatelčině rodině a zjevnými rozpory ve školních matrikách uložených dnes v archivu Muzea Boženy Němcové v České Skalici.

O okolnostech a výsledcích výzkumu byli informováni vybraní potomci Boženy Němcové a tato tisková zpráva je vydána s jejich vědomím, souhlasem a podporou.

Mgr. Yvetta Dörflová – Památník národního písemnictví
Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Milan Horký – Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D. – Ústav lékařské genetiky Univerzity Palackého v Olomouci
Doc. Ing. Petr Klusoň, Ph.D. – Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky

Česká Skalice, Praha a Olomouc, 4. února 2017

bn_podpis

O původu Boženy Němcové více ZDE.

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID