Pan učitel

… Vzpomínala na první chůzi do školy, na léta ztrávená v nízké světnici skalické školy, na chvalkovického učitele a jeho paní, a oživila si v mysli svou starou touhu, tak srdečně vyslovovanou již za domažlického pobytu, aby náš venkov dostal konečně vzorné české školy.

Stýská si učiteli Koliskovi ve Skalici, když mu píše v lednu 1860 o svobodě obchodu a řemesel: »Boháči a židé budou mít z toho nejlepší užitek, ale řemeslníci příjdou s tím docela na mizinu. K takové svobodě patří lepší časy a potom hlavně vzdělaný řemeslnický stav. měli nám dáti dříve dobré školy obecné na základě národním a školy průmyslové a potom svobodu řemesel a obchodu.«

V Panu učiteli líčí takovou vzornou vesnickou školu, a její pokyny byly pro čtenáře učitelského kalendáře vzácným naučením. Nezapomíná ani na názornou metodu, ani na účelné zaměstnávání dětí, výchovu charakteru, blahodárné účinky vzorné školy pro obec, a základem veškeré té dokonalosti jejího ideálního typu školy, v nějž vzrostly její vzpomínky z dětství, je týž pramen života jako v Dobrém člověku i v Chýši pod horami: zákon věčné dobroty a lásky. S dobrotou a láskou ať vychází učitel dětem vstříc, získává jejich důvěřivá srdéčka a svým příkladem i vedením vychová dokonalé a šťastné budoucí pokolení.

Chvalínský pan učitel je takovým ideálem dokonalého vychovatele, jehož vlivem má po českém venkově dozrávat nové a lepší pokolení českého národa. Dojemnou modlitbou a zpěvem zahajoval učení ve vzorně čisté a spořádané světnici, neznal potupných a tělesných trestů, vyučoval názorně, měl svatou trpělivost s maličkými neposedy, nezapomínal na český dějepis a zeměpis, vybízel k cestování, zaměstnával děti ruční prací, učil je štěpovat, opatrovat včely, vysazovat stromy, vodil je na procházky a neustále upozorňoval přitom na přírodu, na účelnou úpravu okolí vesnic, důležitost vysoušení močálů, pěstování ovocných stromů, odnaučoval děti hrubosti, špatným návykům. Nikoho nenutil do kostela, ale dovedl děti k němu připoutat, takže zápověď kostela byla trestem. Dovedl si získat se svou ženou velkou vážnost u občanů, jimž byl přítelem a rádcem. Staral se o vydržování chudých žáků, a paní opět účelným zaměstnáváním dívek přispívala k jejich vzdělání. Pan učitel byl »učiněná dobrota a láska«, a když zemřel, cítili přemnozí, »že se klade do hrobu srdce, které pro blaho svých bližních jako své vlastní žilo«.

 

Pan učitel — text povídky ZDE

Použitý text je z knihy Václava Tilleho Božena Němcová (1938)

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID