Potrestaná pýcha

Povídka o Potrestané pýše mění běžnou pohádkovou látku v drobný román. Pyšná princezna, jež pohrdala vzácným a hodným princem, podléhá lásce k prostému zahradníkovi, za kterého se princ převlékl, a v oddané pokoře jde s ním do ciziny...

Silný Ctibor

Silný Ctibor je ovčák a má chalupu »na mlejništi«, pod bývalým Riesenburkem. Hradní pán jej jednou potká s jedlí, kterou vytrhl v lese rukou. Slíbí mu dva pytle hrachu, uzeniny a vědro vína, aby ještě zesílel. Ctibor si pro to příjde s cíchou a odnese všechno najednou.

Baruška

Baruška není román o náboženském vývoji českého lidu ani dílem, jež by vřelo smělými myšlenkami podle vzoru Sandové, ale vyniká přesto jak svým reálným líčením tak svou vřele cítěnou základní myšlenkou nad tehdejší chudou literaturu.

Čertův švakr

Varianta starší povídky o Čertovu švakrovi zavdal Němcové podnět, aby znovu a určitěji vyložila své názory na poddanství lidu. Je dojemný tento sen o ráji venkovského lidu v předvečer zrušení roboty.

Devět křížů

Devět křížů je lidová balada, vyprávěná prózou o pískovcovém kříži, jenž byl roku 1794 postaven u lesa Krákorky, tam, kde se od skalické silnice odděluje cesta na Riesenburk. Kříž má na podstavci vytesáno devět křížů a nápis praví, že „zde jich devět v Pánu zesnulo“.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID