Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Sklalice

Toulky českou minulostí v Českém rozhlase

Toulky českou minulostí v Českém rozhlase

Odkazy na rozhlasové vysílání Toulek českých minulostí v Českém rozhlase (www.rozhlas.cz/toulky/portal)

Vzhledem k zájmu čtenářů a návštěvníků muzea jsme se rozhodli zjednodušit přístup ke stránkám pořadu Toulky českou minulostí, které připravují v Českém rozlase. Texty nijak neupravujeme, a to ani v případě případných překlepů či chyb. Zveřejněním rovněž nijak mevyjadřujeme náš názor na některé skutečnosti v textech zmiňované, obzvláště týkají-li se okolností narození BN!

Legenda a pravda o Jiřím a Magdaleně (741. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00991716.mp3
Přinášíme vám začátek zprávy o jednom velkém lidském životě. Patřil osobnosti, která marně hledá sobě rovný formát, a to nejen ve století svém, tedy devatenáctém. Narodila se jako Barbora Panklová, po svatbě nosila jméno Barbora Němcová, my ji známe jako Boženu Němcovou, největší spisovatelku českého národního obrození. Dodnes je kolem ní mnoho nečitelných, zašmodrchaných, vzrušivě záhadných míst. Ani nám se je nepodaří beze zbytku vysvětlit, ale aspoň se o to pokusíme.

Podivný případ prvorozeného dítěte Terezie Novotné a Jana Pankla (742. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/622563
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00996391.mp3
Jak jinak začít vyprávění o autorce Babičky než jménem půvabného údolí u České Skalice, než vyslovením jména Ratibořice? Vždyť do něho sama autorka po celý život vkládala své nejkrásnější sny a vzpomínky a toto jméno se již řadě čtenářských generací nerozlučně spojilo s podobou Boženy Němcové a jejího největšího uměleckého díla. Ratibořice nepochybně musí být výchozím bodem výkladu, kterým se pokusíme utvořit si obraz osobnosti Boženy Němcové.

Tajemství Barunky Panklové (743. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/622562
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01000915.mp3
Vydejme se společně do jednoho krásného údolí, ale nejenom po březích Úpy se budeme procházet, neboť stop, směřujících přímo či nepřímo k tajemství Barunky Panklové, je víc. A kromě toho – u slova tajemství se nepozná, je-li užito v jednotném či množném čísle. Takže Tajemství Barunky Panklové může být jedno, ale také jich může být řada. A věru, je jich několik. A jsou na pokračování.

Slečna aneb Burgfrajle Betty (744. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/625296
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01006124.mp3
Barunka byla čiperné, svěží stvoření. Neměla na samotě pod parkem mnoho družek, matka ji nemilovala. Když přijela ba bička, zamilovala si ji Barunka ze všech dětí nejvroucněji, snad právě proto, že matka ji neměla ráda. Přestěhovala ji do své světničky, zahrnovala ji laskáním a drobné stvořeníčko přilnulo k ní vášnivě – nalezlo v babiččině náručí poprvé teplo mateřské lásky.

Tajný deníček B. P. (745. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/631092
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01010003.mp3
„Já podepsaný dosvědčuji tímto, že Janem Panklem, panským kočím, a Terezií Novotnou (oba katolického náboženství) zplozena byla dcera, kteráž 5. února 1820 od tehdejšího kooperátora, patera Herrmanna Praxmarera v přítomnosti paní Barbory Hauptmannové, městské hostinské, podle křesťanskokatolického obyčeje přijala křest a kteréžto dáno bylo jména Barbara. Na důkaz toho farní úřední podpis. Vídeň, fara Alservorstadt 10. listopadu 1831. Friedrich Goldhammer, farář.“

Vlastence za muže mám (746. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/631091
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01017428.mp3
Přinášíme vám začátek zprávy o jednom velkém lidském životě. Patřil osobnosti, která marně hledá sobě rovný formát, a to nejen ve století svém, tedy devatenáctém. Narodila se jako Barbora Panklová, po svatbě nosila jméno Barbora Němcová, my ji známe jako Boženu Němcovou, největší spisovatelku českého národního obrození. Dodnes je kolem ní mnoho nečitelných, zašmodrchaných, vzrušivě záhadných míst. Ani nám se je nepodaří beze zbytku vysvětlit, ale aspoň se o to pokusíme.

Nečekaný následek kongresu vídeňského (747. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/634767
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01019520.mp3
Krev není voda. To si uvědomovala i autorka příběhu o babičce. A možná si to uvědomovali i jiní. Třeba o tom spolu mluvili. Možná něco tušil spisovatel a básník Václav Čeněk Bendl, když Boženě Němcové adresoval svůj dopis takto: „Její Blahorodí paní, paní Dorothea Němcová, manželka c. k. vrchního finančního komisaře, Praha, Řeznická ulice 1360, 3. patro.“ Co tím chtěl Bendl napovědět, že ji takto tituloval? A proč ji přejmenoval na Dorotheu? Byla to narážka na nejmladší sestru vévodkyně Kateřiny Zaháňské Dorotheu? A proč právě na ni?

Schovanky paní knéžny (748. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/638368
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01024213.mp3
„Nevšední a mimořádný byl vztah Kateřiny Zaháňské k Barunce, která vyrůstala v její těsné blízkosti a vzhledem ke své podobě, kráse a temperamentu, zájmům a projevům, kněžnině náklonnosti a matčině nelásce zavdala mezi lidem příčinu ke vzniku různých dohadů. Péče vévodkyně o Barunku byla evidentní. V žádném jiném případě nebyla vyjádřena domněnka, že dítě vyrůstající v rodině zámeckých zaměstnanců je dcerou Kateřiny Zaháňské. V případě Boženy Němcové byla však tato hypotéza vyslovena a dosud se v různých obměnách traduje.“

Klikatá životní cesta paní Boženy (749. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/641738
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01028183.mp3
Život Boženy Němcové připomíná turistickou trasu s mnoha zastávkami. Poté, co odešla se svým mužem do Červeného Kostelce, tak se stěhovali do Josefova, do Litomyšle, do Polné. Státní úředník Němec byl překládán z místa na místo a rodina s několika kousky nábytku putovala z místa na místo. A v každém novém bydlišti přišlo na svět další dítě. V Polné se jí narodil předčasně syn Hynek, porod byl uspíšen konfliktem, který měl její muž v zaměstnání. Druhý syn Karel se jí narodil v Litomyšli, a dcera Theodora opět v Polné. Posledním dítětem Němcových byl Jaroslav, který přišel na svět v Praze. V pěti letech dala Božena Němcová život čtyřem dětem. Po čtvrtém porodu se nadlouho rozstonala, dlouho polehávala, z Bydžova jí přijely pomáhat v domácnosti tchyně se švagrovou, byt v ulici na Poříčí byl malý, osm lidí tam sebe naráželo, navíc měl Němec znovu potíže v zaměstnání. Počátek pražského pobytu nebyl pěkný, vysněná představa nového života se utápěla opět ve všedních dnech, tak jako v Polné, tak jako kdekoli předtím.

To se necítíte býti zralou, abyste pověděla světu, co si o něm myslíte? (750. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/644138
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01032873.mp3
4. října 1850 byl Josef Němec povýšen na komisaře první třídy v Uhrách s ročním platem 600 zlatých s příplatky, čehož by v Čechách dosáhl teprve za několik let. Brzy nato se ale dověděl, že jej chtějí poslat do čistě maďarského Egeru, což vyvolalo v rodině diskuse. Němec se proti tomu odvolal; uvedl, že neovládá jazyk a že tam nejsou vhodné školy pro děti. Když se Němcová obrátila na jednu vídeňskou známost, byl její muž ustanoven samostatným správcem sekce ve městě Miškolci, kde byly německé střední školy a v okolí slovenská menšina.

Babička (751. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/650261
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01037415.mp3
19. října 1853 nám na souchotě zemřel nejstarší syn Hynek, žák první vyšší reální školy, chlapec to dobrý, poctivý to charakter, a velmi vtipný k učení. Byl vždy zdravý, ale velmi silně rostl, byl patnáct roků stár a vyšší o kus než já. Jednou se silně uběhl, dostal píchání mna prsou a kašel, nevšímal si toho, až bylo zle, pak se k tomu přidal průjem, který nebyl k zastavení, a tak po čtrnáctitýdenní nemoci při lékařské péči zemřel ve Všeobecné nemocnici. Jak začalo vyšetřování manžela, přišlo na poštovní správu v Ďarmotách, aby se naše listy zadržely a do Budína zaslaly, a tak jsme se teprve po šesti nedělích o nemoci Hynkově dověděli. Ano tolik svědomí neměli, aby poslali list z Budína rychle zpět, a doktor ani netajil, že to sotva s Hynkem dobře dopadne, ačkoli si žádný nemyslel, že by to vzalo tak rychlý konec.

Hledání Viktorky (752. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/650114
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01041554.mp3
Zatímco v drtivé většině všech dílů jsme se potkávali s lidmi, kteří pro tuto zemi cosi znamenali, ať už v kladném či záporném významu, dnes nás čeká postavička zcela nevýznamná, nepodstatná, ba pochybná. Pes by po ní neštěkl, kdyby… kdyby si jejího osudu nevšimlo vnímavé srdce paní spisovatelky Boženy Němcové. Díky ní se v dějinách, přinejmenším v těch literárních, zabydlely osoby, na něž by si jinak nevzpomněl dnes vůbec nikdo. Stejný osud by potkal i dívku a ženu, narozenou 9. června 1792 v Červené Hoře ve stavení číslo 4 chalupníku Antonínu Židovi a jeho ženě Anně.

Naše paní aneb co tě asi bolelo, ty ubohé srdce? (753. schůzka)

http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/658869
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01045988.mp3
Zastihujete nás v momentě, když zpovzdálí jednoho a půl století měříme poslední zbytky času, vyměřeného české spisovatelce Boženě Němcové. Nebude to dnes radostný příběh. Tak jako nebyl prakticky po většinu jejího života.


Stránka byla vytvořena se souhlasem autorů Toulek.
Toto jsou převzaté texty. Nemusí vyjadřovat stanovisko muzea či odborné historické či literárněvědné obce.

Datum vložení: 4. 12. 2009 8:43
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2020 15:32
Autor:

Božena Němcová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID

https://www.swklid.cz

Ratibořický zámek

Státní zámek Ratibořice

Mapa Babiččina údolí

Mapa

Kladské pomezí

Kladské pomezí

Českoskalicko

Českoskalicko

Partnerská muzea
Spolupracujeme