Božena Němcová | Život ~ dílo ~ doba

PhDr. Robert Adam, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha & Katedra českého jazyka a literatury FPed TU Liberec
Jazykové okolí Boženy Němcové: Podoby češtiny v listech Němcové adresovaných

Mgr. Jan Dobeš
Katedra PVH a archivního studia FF UK Praha
Národní obrození znovu živé: Vztah české poválečné společnosti k hodnotám a tradici národního obrození

Mgr. Yvetta Dörflová
Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
PhDr. Lubomír Sršeň
Národní muzeum
Autentické podobizny Boženy Němcové

Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc.
Katedra českého jazyka a literatury PedF ZČU Plzeň
Božena Němcová v evropském kontextu

Doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Ústav českých dějin FF UK Praha & Historický ústav AV ČR Praha
PhDr. Marcela Rossová, CSc.
Historický ústav AV ČR Praha
Kultura a moc v době neoabsolutismu: Božena Němcová pod dohledem (mužovým a policie)

Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.
Ústav české literatury a literární vědy FF UK Praha
Čtení a čtenářství v díle Boženy Němcové

PhDr. Helena Kokešová
Masarykův ústav – Archiv AV ČR
Korespondence rodiny Boženy Němcové

PhDr. Jiří Kořalka, DrSc.
Husitské muzeum v Táboře
Idea a realita rakouského státu v době tvůrčí činnosti Boženy Němcové

Prof. Dr. Jiřina van Leeuwen-Turnovcová
Institut für Slawistik, Philosophische Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo
Mgr. Jana Stráníková
Institut für Slawistik, Philosophische Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität Jena & Katedra historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
Ženské vzdělání, diglosie a gender v českém 19. století

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Katedra historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
Žena doby předbřeznové: Ideál a realita

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha
Čteme ještě Němcovou? Proměny textu se čtenářem a v čase

PhDr. Jana Machačová, CSc
Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě
PhDr. Jiří Matějček, DrSc.
CLEO, pracoviště historické sociologie, Kutná Hora & Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě
Společnost českých zemí a Božena Němcová (v ní a o ní)

Mgr. Irena Malec-Bilińska, Ph.D.
Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava, Slovensko
Božena Němcová ako vzor a antivzor pre slovenskú literatúru

PhDr. Dana Musilová, CSc.
Historických ústav Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové
Reflexe ženských dějin první poloviny 19. století v české moderní historiografii

Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc.
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Národopisné obrázky Boženy Němcové a črty Václava J. Menzela v Ost und West

PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Ústav českých dějin FF UK Praha, Historický ústav AV ČR
Josef Němec: Neobyčejný muž neobyčejné ženy

Doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Všeodborový archiv ČMKOS v Praze
V práci a vědění…

Prof. Robert B. Pynsent MA, Ph.D.
The School of Slavonic and East European Studies, University College London, Velká Británie
Božena Němcová jahnující: Pokus o Babičku

PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha
Genderové stereotypy v korespondenci Boženy Němcové

PhDr. Milena Secká, CSc.
Národní muzeum v Praze – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Božena Němcová a Americký klub dam

PhDr. Alena Šimůnková, CSc.
University of California, Riverside, Department of History, USA
Karnevalové interpretace: Společenské bály v předbřeznových Čechách

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Ústav hosp. a sociálních dějin FF UK Praha
Venkovská mentalita a obrozenecká agitace v chodské trilogii Jindřicha Šimona Baara

PhDr. Jaroslav Šůla
Státní okresní archiv Hradec Králové
Sedm úvah historika o původu, datu a místu narození české spisovatelky Boženy Němcové aneb Je Babička rodopisným pramenem?

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury PdF ZČU Plzeň
Neplačme, přejme jí nebe: Skon v díle Boženy Němcové

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID