Kolikrát vyšla Babička


Text dotazu:

Letošní Týden knihoven chceme věnovat knihám Boženy Němcové a to hlavně dílu Babička.Prosím Vás, kolik Babiček vyšlo, s jakými ilustracemi a ve kterém roce vyšlo 1.vydání. Předem Vám děkuji.

Odpověď:
Základní bibliografie Boženy Němcové od M. Laiskeho vyšla v roce 1962 (připojujeme záznam na konci zprávy), jsou zde ve zvláštním oddílu uvedena všechna vydání Babičky do r. 1962.

První vydání Babičky vyšlo v roce 1855 v Praze tiskem a nákladem Jaroslava Pospíšila. Toto vydání nebylo ilustrované, ilustrace má podle bibliografie až 18. vydání z r. 1888: Babička. Obrazy venkovského života. Se 16 vyobr. [J. Vilíma] 7. [celkem 18 vyd.] Praha, I. L. Kober [1888]. 12°, 332 str.

Další ilustrované vydání má ilustrace od Karla Štapfera: Babička. Obrazy venkovského života Ilustr. Karel Štapfer. [22. vyd.] Praha, I. L. Kober 1890. 4°, 190 str. (Vybrané spisy Boženy Němcové, seš. 1-6, 8-9.)

Vydání se známými ilustracemi Adolfa Kašpara je z r. 1903 (50. vydání).

Laiske uvádí celkem 312 vydání do r. 1962. Podle našeho elektronického katalogu, báze NKC vyšlo po r. 1962 ještě 27 dalších vydání, což je jen část, neboť v NKC nejsou zachyceny všechny knihy.

Kdybychom měli zjistit přesný počet vydání po r. 1962, bylo by třeba vypracovat rešerši, což je již placená služba (informace na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?menu=4&submenu2=22&submenu3=43).

1. vydání Babičky:
Němcová, Božena, 1820-1862
Babička : Obrazy venkovského života / Od Boženy Němcové. — První vydání!. — Praha : Jaroslav Pospíšil, 1855. — 346 s. ; 8°

Bibliografie B. Němcové:
Laiske, Miroslav, 1923-1975
Bibliografie Boženy Němcové : Soupis jejího díla a lit. o něm / Miroslav Laiske. — 1. vyd.. — Praha : SPN, 1962 (Přerov : Tisk 4). — 484, [2] s. : [17] s. fot. a obr. příl. ; 8°. — (Edice St. věd. knihoven) (Edice Nár. knihovny v Praze ; Sv. 13)

Jmenný rejstřík — Vyd. k 100. výročí úmrtí B. Němcové — 1000 výt. — Vyd. St. knihovna ČSSR — Z prací Ústavu pro čes. lit. ČSAV — Soupis zkr. a pseud. B. Němcové a periodického tisku, do něhož přispívala — Rejstřík prací B. Němcové, seznam incipitů básní a veršovaných národopisných záznamů — Chronologický rejstřík korespondence

Resumé: Materiál bibliografie, rozvržený do 4 hlavních částí, zachycuje v co největší úplnosti literární dílo spisovatelčino včetně překladů a prací sporného autorství, časopisecké a knižní otisky korespondence, práce Josefa Němce ahlavní literaturu o životě a díle. Záznamy jsou řazeny důsledně chronologicky.

Státní knihovna Československé socialistické republiky

* Němec, Josef (1805-1879 muž B. Němcové): dílo – bibliografie
* Němcová, Božena (1820-1862 spisovatelka čes.) – život a dílo – bibliografie

 

Zdroj: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/babicka-bozeny-nemcove

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID