Blanka Valchářová. Obrazy

Od 13. května do 10. června 2018 bude v Muzeu Boženy Němcové vystavovat MgA. Mgr. Blanka Valchářová, akademická malířka.

Narodila se v Novém Jičíně, od roku 1987 žije střídavě v Opavě a v Praze. V letech 1990–1997 studovala na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze obory restaurování malířských děl a klasickou malbu. V roce 1995 byla její činnost oceněna prestižní Hlávkovou cenou, v letech 1996 a 2012 získala stipendium švýcarské Nadace Jana &  Milan Jelínek.

„Smysl Blanky Valchářové pro význam detailu ji přivedl k zobrazivé malbě a téměř hyperrealistické orientaci. Postupně se snaží tuto fázi rozvinout do nové dimenze. Jinde akcentuje své sociální cítění ve výběru témat v kontrastu k sekvencím strnutí a úžasu nad přísným tvarem reality zátiší. Některá témata lze zařadit k trendu současného umění, který se zabývá společensko-politickými aspekty. Tím zobrazivou malbu, zvolenou k vizualizaci konceptu v mnohosti výrazových prostředků, překvapivě aktualizuje.“ Blanka Valchářová uvádí, že „hyperrealismus byl vnímán jako malířská metoda, která se na přelomu 60. a 70. let stala stylem. Umělec, na rozdíl od fotorealismu, ustupuje od doslovné ilustrace konkrétní scény nebo předmětu a tvoří iluzi reality“. Profesor AVU Zdeněk Beran konstatoval, že „charakteristickým rysem tvorby Blanky Valchářové je smysl pro monumentální čistou formu a smysl pro význam detailu. Takový postoj překračuje rámec chladného přístupu hyperrealistů (…) Valchářová dovede objevit nenápadnou skutečnost a vdechnout jí naléhavost hodnou renesančních a barokních mistrů.“

Je autorkou mnoha realistických portrétů. Vytváří je klasickou renesanční malířskou technikou. Vytvořila, mimo jiné, portréty Jana Palacha a Jana Zajíce. Restaurovala řadu artefaktů ze sakrálních interiérů, ze sbírek muzeí, zámků … je například autorkou figurální nástěnné malby pro exteriér kláštera kapucínů ve Fulneku a pro nádvoří zámku v Bruntále. Portréty, například portrétem z Úpice pocházejícího prof. Zdeňka Jiráska,  přispěla do sbírky podobizen purkmistrů, předsedů MěNV a primátorů města Opavy.

Blanka Valchářová je členkou spolku výtvarných umělců Mánes, její díla jsou zastoupena mimo jiné ve sbírce Národní galerie v Praze. Samostatně vystavovala v několika výstavních síních v České republice (například v Praze, Opavě, Hradci Králové, ve Frýdku-Místku), v Londýně, v Düsseldorfu, zúčastnila se řady kolektivních tuzemských a zahraničních výstav.

Vlastimil Havlík

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID