Ex libris a drobná grafika ze sbírky Jindřicha Bendy

Od 7. května do 15. července 2018 bude patřit výstavní síň Na chodbě Muzea Boženy Němcové reprezentativnímu výběru ze sbírky ex libris (knižních značek) a drobné grafiky Jindřicha Bendy. Výstava navazuje na expozici Veduty evropských historicích měst z grafické sbírky Jindřicha Bendy, která byla v muzeu uskutečněna v roce 2006.

Vystaveny budou pozoruhodné práce našich i zahraničních výtvarníků. Pocházejí z unikátní sbírky, kterou založil a po několik desetiletí vytvářel Jindřich Benda (1904–1978). Ve svém rodišti, v Mostu, začal sbírat bibliofilie (krásné knihy vydávané  se zvláštním zřetelem k úpravě, často ilustrované originálním grafickými pracemi). Sbírku volné grafiky začal tvořit poté, co se přestěhoval do České Skalice. Ve městě nad Úpou zakoupil Hotel Hronek na Husově náměstí, zrekonstruoval ho a od roku 1936 do roku 1951 (v tomto roce byl prosperující podnik v důsledku poúnorových politických změn „uzavřen“) provozoval pod názvem Hotel Benda. Jindřich Benda se stýkal a korespondoval s významnými grafiky, s K. Müllerem, J. Skrbkem, P. Šimonem, A. Naumannem, J.C. Vondroušem, J. Hallou. Znal se s J. Stretti-Zamponim, s V. Strettim, V. Vorlíčkem, V. Puklem, C. Boudou, V. Silovským a dalšími významnými výtvarnými umělci – grafiky. Některé z nich, zejména v době druhé světové války a v letech poválečných, hmotně podporoval. Ve spojení byl rovněž s vydavatelem edice Zodiak  prof. S. Klírem, s vydavateli bibliofilií J. Hladkým, J. Ciprou, M. D. Zelenkou, K. Zinkem a O. Heřmanským, přátelil se s J. Rejmanem z Rožďalovic, význačným uměleckým knihvazačem, nebo s M. Pergassim, zkušeným, grafiky vyhledávaným pražským měditiskařem.

Ke grafickým listům své sbírky přiřazoval rovněž ex libris a další drobnou grafiku, kterou získával mimo jiné na různých akcích, pořádaných zejména Spolkem sběratelů a přátel ex libris a Spolkem českých bibliofilů v Praze. Obou spolků byl členem, stejně tak, jako prestižního Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Ušlechtilou otcovu zálibu v krásných knihách a umělecké grafice „zdědil“ a na jeho sběratelské aktivity s úspěchem navázal Jindřich Benda mladší (1941). Už v patnácti letech byl přijat za řádného člena Spolku sběratelů a přátel ex libris. Jeho sběratelské úsilí výrazně podpořil nejenom otec, ale kupříkladu i grafik a sběratel Ctibor Šťastný, světoznámý italský sběratel Gianni Mantero nebo Irene Andrews z USA. Kromě ex libris rozšířil otcovu sbírku i grafickými listy.

Ve výstavní síni Na chodbě budou vystaveny práce z Bohaté Bendovy sbírky, v níž se nacházejí, mimo jiné, práce C. Boudy, Z. Braunerové,  V. Fleissiga, M. Kazdové, S. Kulhánka, A. Mackové, O. Štáfla, K. Štěcha, J. Konůpka, F. Koblihy, L. Jiřincové, K. Müllera, A. Naumanna, V. Pukla, V. Stretiho, V. Silovského, J. Skrbka, T. F. Šimona, P. Šimona, C. Šťastného, M. Švabinského, J. Švengsbíra, J. Váchala, J. Vodrážky, J. C. Vondrouše, V. Vorlíčka.

Vlastimil Havlík

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID