Práce studentů textilního ateliéru katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

10. bienále ateliérů textilní tvorby

Bienále - pozvánkaOd 2. května do 11. června 2017 patří výstavní síň  Muzea Boženy Němcové jubilejnímu, 10. bienále ateliérů textilní tvorby. Je věnováno pracím studentů textilního ateliéru Katedry výtvarné východy Pedagogické fakulty  Univerzity Palackého v Olomouci.

Posláním letošního bienále je, podobně jako bienále předcházejících,  připomínat veřejnosti bohatou tradici textilnictví, oděvnictví a obuvnictví v českých zemích a na Slovensku a zejména představovat výsledky současné, moderní, invenční textilní, oděvní a obuvní tvorby vysokoškoláků z České a Slovenské republiky. Bienále návštěvníkům poskytuje možnost porovnat, jak se ve vystavených pracích projevuje specializace, zaměření příslušného ateliéru.

Podle PaedDr. Taťány Šteiglové, Ph.D., která vyučuje na olomoucké Katedře výtvarné výchovy užitou a textilní tvorbu, je tamní výuka „dlouhodobě zaměřena na prohlubování citlivosti studentů k textilnímu materiálu, k jeho specifickým smyslovým hodnotám … na vnímání kulturních kontextů, které během tisícileté existence textilu vznikly. A právě v tomto směřování, vnímání symbolických významů textilu v historickém kontextu i v současnosti, jsou studenti vedeni k pochopení možností textilu jako materiálu vhodného k vyjádření obsahu. Jedním z hlavních východisek pro vlastní tvorbu studentů se tak stává téma, obsah a koncept, ať už jsou to společenská, především sociální témata nebo naopak témata osobní, jako je potřeba hledání vlastní identity, rodinné historie, potřeba komunikace a vztahů v rodině, k přátelům, k nejbližšímu člověku, potřeba sebepoznání a lásky. Zájem o textil pro řadu studentů spočívá právě v tom, že je němým svědkem našeho osobního života, naší intimity, že souvisí s naší osobní historií a umožňuje symbolicky vyjádřit náš příběh. Práce s textilem v tomto kontextu umožňuje studentům překračování hranic, otevírání dříve tabuizovaných témat, uvědomování si sama sebe, svých pocitů. Studenti ve svých pracích otevřeně vypovídají o své osobě, o své tělesnosti, o intimních tématech, erotických představách, ale i o gendrových stereotypech. Důležitým tématem pro textilní práce se stává i osobní prostor, jeho vymezení nebo zachycení senzitivního zážitku z jeho působení a prožívání“.

„Stejně tak jako na obsah“ je podle dr. Šteiglové u studentů „kladen důraz na vztah k materiálu a řemeslu. Je nanejvýš důležité, aby student sám v procesu vlastní tvorby a kontaktu s materiálem dospěl k autentickému osobnímu prožitku, vlastní smyslové zkušenosti, k objevování svých vnitřních pocitů.“ Jak se budou moci návštěvníci výstavy přesvědčit, studenti využívají při tvorbě svých prací tradiční techniky – tkaní, výšivku, šitou kresbu a aplikaci. „Práce studentů však vznikají i celou řadou dalších tradičních, ale i různých kombinovaných technik, například výšivkou s fotografií … neobvyklé není ani využití malby ve spojení s výšivkou nebo plstění jako východisko pro aplikaci aj. Práce s novými médii se pro studenty stala přirozenou součástí i v textilní tvorbě. Využití fotografie a počítače se stalo organickou součástí postupů jejich textilní práce. Fotografie je nejen předlohou, ale někdy i vlastním výsledkem – záznamem akce s textilem. Není vyloučeno ani využití  videa. Vedle prací dvojrozměrných jsou realizovány i práce trojrozměrné.“

Vlastimil Havlík

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID