Ze Skalice a z cest po Česku. Průřez výtvarnou, literární a sběratelskou činností Ladislava Havrdy

Českoskalický rodák Ladislav Havrda (1952) absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Náchodě. Pracoval jako stavební projektant, absolvoval konzervátorský kurz Moravského muzea v Brně (1981), věnoval se sbírkám náchodského muzea. Konzervování a restaurování obrazů, soch, zbraní a nejrůznějších starožitností se ostatně věnuje dodnes. Později vedl českoskalické Technické služby, v letech 1991–2014 provozoval spolu se svojí manželkou penzion Kon-tiki.

Činorodý Českoskaličan se přitom věnoval a v řadě případů dosud věnuje mnoha činnostem. Kromě konzervování a restaurování k nim patří kreslení a malování. K námětům jeho prací patří Česká Skalice a Českoskalicko, jižní Morava, Berounsko, jižní Čechy, Český ráj, Krkonoše, Orlické hory, Teplicko, Broumovsko, Policko … Reprodukce jeho prací se nacházejí na plakátových kalendářích, novoročenkách, pamětních listech … Byl a je činný také literárně. Je autorem prací Bratrstvo tajné šestky (1991) a Harnischovy povídky (1991), do Českoskalického zpravodaje přispívá od roku 2008 články, které jsou věnovány počasí, meteorologii, a od roku 2013 články, jež patří pozoruhodným místům v České Skalici a na Českoskalicku s názvem Zákoutí. Ve městě hrál ochotnické a loutkové divadlo, beseduje s žáky českoskalické základní školy. Sportoval, věnoval se turistice, trempinku a (zejména vodnímu) skautingu. Věra Vlčková o něm ve své práci Česká Skalice. Osobnosti kultury, umění, vědy (2014) mimo jiné napsala: „V roce 1989 se podílel na obnovení činnosti Skauta v České Skalici, stal se prvním polistopadovým velitelem českoskalického střediska Junáka, které bylo z jeho podnětu v r. 1990 vyhlášeno Střediskem Jiřího Šimáně.“ Je též sběratelem pohlednic, plakátů a nejrůznějších předmětů spjatých s minulostí České Skalice.

Ladislav Havrda představil své kresby veřejnosti poprvé v roce 1985 v galerii „Na schodech“ v bývalém českoskalickém Závodním klubu Boženy Němcové. Kresby v klubu vystavoval také v roce 1988 na kolektivní výstavě amatérských výtvarníků. Jeho kresby a malby byly vystaveny v roce 1999 na výstavě Třígenerační výstava rodiny Havrdů v informačním centru v České Skalici. Kresby, malby a navíc i ukázky ze své sbírky představil veřejnosti v roce 2000 ve výstavní síni českoskalických muzeí, v expozici Proměny Českoskalicka. V roce 2007 vystavoval na stejném místě výsledky svých restaurátorských aktivit – společně s keramikou Ireny Hirai – v rámci výstavy Děláno z hlíny a dřeva.

Cílem výstavy Ze Skalice a z cest po Česku je veřejnosti představit reprezentativní výběr výsledků mnoholeté a mnohostranné tvůrčí a sběratelské Havrdovy činnosti.

Vlastimil Havlík

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID