Babička — ilustrace Vladimíra Tesaře

Vladimír Tesař (1924–2008) studoval po absolutoriu Státní grafické školy Akademii výtvarných umění (1945—1950) a posléze i Akademii výtvarného umění, obor scénické výtvarnictví (1950—1954). Po ukončení studií podnikl četné zahraniční studijní cesty, ale zpočátku ještě vypomáhal na AVU jako asistent.

Tesařově tvorbě bývá připisován básnický charakter a vyzdvihována bývá schopnost skutečně osobitého přístupu ke zobrazovaným motivům a skutečnostem. Jakkoli samostatně působí jeho tvorba již v začátcích, umělecké zrání prožívá umělec v rámci skupiny výtvarníků M57, která od šedesátých let 20. století výrazně ovlivňuje umělecký svět výtvarného umění.

Převažující část autorovy tvorby tvoří grafika a kresba, významné jsou však i umělcovy výlety do příbuzných oborů — Tesař je autorem mnoha scénických výprav a kostýmů, či spolupracovníkem na zajímavých architektonických počinech (např. hotel Intercontinental, budova velvyslanectví v Dillí). Od šedesátých let vystavuje samostatně i kolektivně.

K literatuře se Tesař dostává relativně záhy jako ilustrátor veršů svých vrstevníků, v roce 1963 již doprovází Holanovy Příběhy a v průběhu let se stává ilustrátorem více než sta titulů české i zahraniční literatury, z nichž mnohé z nich sbírají ocenění nejen v Československu, ale i v zahraničí. Ocenění za ilustrace přicházejí již v šedesátých letech, ale za jedno z nejhodnotnějších bývá považována cena za ilustrace Goethova Fausta udělená v Londýně roku 1982.

Nabídku ilustrovat Babičku dostal Vladimír Tesař roku 1976 od nakladatelství Československý spisovatel krátce poté, co dokončil ilustrace k Halasově sbírce Naše paní Božena Němcová. Přestože znal Tesař Ratibořice z přípravných prací na ilustracích k Halasovi, zpočátku váhal, zda má tak rozsáhlý úkol přijmout. Tesař si byl totiž dobře vědom, že ilustrační kánon Babičky je pevně zakotven do stereotypu chápání ratibořických dějů od počátku 20. století, kdy jej předurčila přelomová práce Adolfa Kašpara. Ačkoli se k ilustracím Babičky přihlásila významná jména české ilustrátorské elity (Zdeněk Burian, Marie Fischerová-Kvěchová ad.), zdaleka ne všechna byla kladně přijata (Václav Špála). Někteří výtvarní umělci výzvy k ilustrování Babičky opakovaně odmítli.

2015_tesar_04_x

Tesař přece jen nabídku nakladatelství přijal a záhy se vypravil do kraje Babičky na letní byt. Zde skicoval, kreslil a procházel údolí ve stopách hrdinů povídkového příběhu. To vše roku 1977, kdy Ratibořice postihla velká voda, jež poškodila Viktorčin splav, zaplavila zahradu Starého bělidla a rozlila se až k patě pomníku Babička s dětmi. V té době byl již autor rozhodnut pojmout ilustrace na rozdíl od Kašpara velmi moderně. Svůj přístup nechal navíc výrazně prostoupit svou divadelní zkušeností. Můžeme proto hovořit o scénografickém přístupu k ilustraci, díky němuž umělec velmi zdařile zasazuje své postavy do dění v ratibořickém údolí. Ty jsou pak mnohdy nejen hybateli děje, ale zároveň součástí velké scény zahrnující harmonii „postaviček“ babiččina světa i velkého díla přírody v údolí.

Tesařova Babička vyšla roku 1979 a stala se dalším mezníkem v zobrazování světa Boženy Němcové.

Zahájení výstavy je spojeno s oslavou 160. výročí prvního vydání Babičky během českoskalické muzejní noci 2015, více ZDE.

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID