Práce studentů Katedry výtvarné východy PdF Ostravské univerzity

9. bienále ateliérů textilní tvorby

Od 30. dubna do 15. června 2015 patří českoskalická muzejní výstavní síň  9. bienále ateliérů textilní tvorby. Bienále je věnováno pracím studentů Katedry výtvarné východy Pedagogické fakulty  Ostravské univerzity. Pořadateli výstavy jsou Muzeum Boženy Němcové v České Skalici a Galerie Student Ostravské univerzity.

Posláním letošního bienále je, podobně jako bienále předcházejících,  připomínat veřejnosti bohatou tradici textilnictví, oděvnictví a obuvnictví v českých zemích a na Slovensku, nápaditost, zručnost, profesionalitu  pracovníků, návrhářů, výtvarníků …, spjatých s textilní, oděvní a obuvnickou výrobou a zároveň představovat výsledky současné, moderní textilní, oděvní a obuvní tvorby vysokoškoláků z České a Slovenské republiky, naznačovat směry, trendy, jimiž se ubírají. Bienále návštěvníkům poskytuje možnost porovnat, jak se ve vystavených pracích projevuje specializace, zaměření příslušného ateliéru, invence, kreativita jeho studentů, vliv jejich pedagogů.

Dosavadní ročníky bienále byly věnovány pracím studentů ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, univerzit v Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem, ve Zlíně a v Plzni a dvakrát výsledkům tvorby posluchačů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Pro všechny dosavadní přehlídky studentských prací byly typické nápaditost, neotřelost svěžest, a to nejenom prezentovaných prací, ale i způsobu jejich instalace. Charakteristickým pro vystavené práce byla jejich propracovanost do nejjemnějšího detailu, skutečnost, že byly výsledkem dokonale zvládnuté – ve většině případů textilní – techniky.

Ostravská Katedra výtvarné výchovy vzdělává studenty učitelství v jednooborovém a dvouoborovém studijním programu „výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání“. Pojetí a obsah studia umožňuje uplatnění absolventů také v  mimoškolních výchovných zařízeních. Ve čtvrtém a pátém roce studia si posluchači vybírají některé z oblastí ateliérové tvorby – kresbu, malbu, sochařství, grafiku, textil, keramiku, fotografii.

Do výtvarného zpracování textilií, ale kupříkladu také papíru, v mnoha rovinách vedla studenty katedry od roku 1976 až donedávna docentka PaedDr. Michaela Terčová, vedoucí ateliéru textilní tvorby  (zorganizovala mimo jiné několik sympozií textilní tvorby pro studenty výtvarných oborů pedagogických fakult vysokých škol v České republice), v současné době se studenti tvorbě textilních artefaktů věnují v ateliéru prostorové tvorby – sochařství profesora Ivo Chovance, akademického malíře.

Vystaveny budou práce, například batiky, docentky Terčové a jejích bývalých studentů a výtvory, zejména nápadité textilní objekty, studentů profesora Chovance.

Vlastimil Havlík

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID