Procházka Ateliérem. Výstava obrazů a kreseb výtvarného sdružení z České Skalice

Procházka Ateliérem, tak se nazývá výstava, která se uskuteční ve dnech 29. 6. – 10. 8. 2014 ve výstavním prostoru Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Výtvarná skupina Ateliér pod vedením malířky Jarmily Zárubové působí v České Skalici již téměř dvě desetiletí. Kurs kresby, malby a grafiky pro dospělé vznikl původně jako Výtvarná dílna v roce 1997 při Domě dětí a mládeže Bájo v České Skalici. Název Výtvarná dílna byl v roce 2004 změněn na Ateliér. V současné době kurs, který se schází v prostorách nad knihovnou, navštěvuje osm členek, ale jeho kolektiv se v průběhu svého trvání několikrát obměnil. Počátky výtvarné skupiny však sahají již o několik let dál, kdy ze společných cest Jarky Zárubové a Hany Harantové do zahraničí začaly vznikat první obrázky.

Pod dohledem zkušené výtvarnice Jarky Zárubové se členky kurzu učí různým výtvarným technikám – jsou to např. kresba tužkou, kolorovaná kresba, lavírovaná kresba, kresba uhlem a kresba rudkou, perokresba, olejomalba, grafika – suchá jehla, linorit, asambláž aj. Každá z jejích žaček si však postupně vypracovala svou techniku a liší se i oblíbené náměty. Mezi jejich pracemi najdeme nejen krajinky a zákoutí různých měst, které vznikají během společných výletů přímo v terénu, ale například i portréty, květinová zátiší, obrázky inspirované světem dětí, abstraktní díla či exotický svět dalekých zemí.

Vedoucí skupiny, Jarmila Zárubová, má za sebou bohaté výtvarné i pedagogické zkušenosti. Vystudovala kresbu, malbu a dějiny umění v Hradci Králové, poté vyučovala v Bernarticích, na Hořičkách a dlouhá léta v České Skalici. Autorka nachází inspiraci pro svoje práce zejména v přírodě. K jejím oblíbeným motivům patří květiny, stromy, skály, ale také nejrůznější památky a městská zákoutí. Vyvrcholením její dosavadní tvorby je  křížová cesta pro kapli Narození Panny Marie ve Zlíči.

Práce Ateliéru i jednotlivých členek byly k vidění již na několika výstavách, nejen v galerii Fortna v prostorách Domu dětí a mládeže Bájo, ale také ve staré radnici nebo v muzeu v České Skalici, na zámku a v muzeu v Náchodě, ve Velichovkách, v Červeném Kostelci či v Polici nad Metují.

Přijďte zhlédnout výběr toho nejlepšího z tvorby Hany Harantové, Heleny Hejdukové, Evy Hrubé, Hany Jiráskové, Evy Kábrtové, Miroslavy Lorencové, Libuše Renfusové, Jany Šebestové a samozřejmě také Jarky Zárubové. Jste srdečně zváni na slavnostní zahájení výstavy, které proběhne v neděli 29. 6. v 10 hodin ve výstavní síni muzea.

Klára Lukášová,
UPM – Muzeum textilu v České Skalici

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID