Mária Fulková: Kapitoly ze života. Konceptuální textil

Od 4. května do 22. června 2014 bude patřit českoskalická muzejní výstavní síň expozici  „Mária Fulková: Kapitoly ze života. Konceptuální textil“. Pořadateli výstavy prací slovenské vysokoškolské pedagožky a textilní a kostýmní výtvarnice, autorky, jejíž práce utvářejí, výrazně ovlivňují současnou moderní výtvarnou scénu, jsou Muzeum textilu, pobočka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, a Muzeum Boženy Němcové.

Docentka Mgr. art. Mária Fulková je vedoucí Ateliéru textilního dezénu Vysoké školy výtvarných umění  v Bratislavě a odbornou asistentkou Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Je absolventkou pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (1986 – 1992), studovala v ateliéru Textilní alternativy profesorky Adély Matasové, a Divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze (1992–1996), studovala na katedře scénografie, u profesorky Jany Zbořilové. V roce 1990 byla na stáží v Itálii, na Academii di Belle Arti di Pietro Vannuci v Perugii.

Jako vysokoškolská pedagožka dlouhodobě působila a působí nejenom na Slovensku  a v České republice. Pobývala, tvořila, pedagogicky působila i v několika dalších evropských státech a v USA. Docentka Fulková se kromě „oficiální“ pedagogické činnosti na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě  a na Univerzitě Hradec Králové angažuje v práci se studenty rovněž v oblasti organizování tvůrčích dílen, seminářů, přednášek odborníků z jiných pracovišť, organizování výstav, a to na Slovensku, v České republice a v dalších evropských státech. O kvalitě koncepce její pedagogické činnosti svědčí mimo jiné i účast jejích studentů na veletrzích (Fórum designu, Nitra; Mobitex, Brno; Heimtextil, Frankfurt n. M. …) a ocenění, které na nich a na dalších (USA, Čína …) studenti získali. Jako řešitelka se podílela a podílí na vedení několika mezinárodních projektů. Výsledky její pedagogické a tvůrčí činnosti  byly v letech 2007, medaile z 2. Mezinárodního festivalu tapiserie v Krakově,  a 2008, Cena Slovenské výtvarné unie (Bratislava), po zásluze oceněny.

Ve své tvůrčí činnosti se věnuje zejména kresbě provázané s textilní tvorbou – kresbě přenesené technikou sublimačního tisku na textilii. Výrazným, častým motivem jejích prací je na jedné straně idea spjatá s proměnami a změnami –  idea cesty, hledání optimálního uplatnění, společenství, v němž by se dobře cítila, hledání místa pro každodenní život …, a na straně druhé idea spjatá s kořeny, konstantami – idea rodiny, rodinných vazeb, úcty k rodičům … Většina jejích prací se nachází na textilních podkladech, respektive má textilní charakter, další mají podobu objektů, mnohé jsou zpracovány technikami kresby a koláže na papíru, plsti.

Soubor  „Partitúry“ (1999 – 2003) je vytvořen kresbami a kolážemi na notovém papíru. Cyklus „Hledání místa I – IV (2000) patří velkoplošným kresbám geometrického charakteru, vytvořeným mikrotužkou na papíru, a unikátním „kresbám“ vystříhaným nůžkami na plochách vlněné plsti. Pro soubor „Mrtví gentlemani“ (2000) byla inspirována fotografiemi dokumentujícími odívání  amerických gentlemanů v 18. století. Zvolila pro něj fotografiím odpovídající formu – černě potištěné bílé pánské kapesníky. Cyklus, koncept, „Cestovní deníky“ (2009) vytvořila technikou přenosového – sublimačního tisku na polyester, a to v době, kdy hodně cestovala a nemohla věnovat potřebné množství času ateliérové tvorbě. Patří do něho deníky “Česká krajina“„Člověk“. Deník „Česká krajina“ vznikal na různých místech Česka. Je věnován záznamům krajiny, pořízeným z oken vlaku a autobusu, deník „Člověk“ je osm metrů dlouhý pruh látky s portréty lidí, nakreslenými v různých zemích světa v časovém rozpětí přibližně pěti let.  Cyklus světelných objektů „Místa“ (2009) ztvárnila rovněž technikou přenosového – sublimačního tisku na polyester. Je věnovaný místům, prostorám, jejich půdorysům (emocím s nimi spjatým), v nichž autorka žila, bydlela.

V  posledních letech je tvorba Fulkové spjata s její rodinou, s „pamětí“ rodiny. Vytvořila soubor instalací „Stopy/female“ a „Stopy/male“ cyklu „Krajiny intimity“ (2012), věnovaný výtvarně pojednaným textiliím.

Významná role v tvorbě Marie Fulkové patří od počátku devadesátých let návrhům a realizacím liturgických oděvů, důležitou oblastí její výtvarné činnosti je od uvedených let  také navrhování  scén a zejména kostýmů pro činohru, operu a balet. Spolupracovala a spolupracuje se scénami v České republice (Praha, Karlovy Vary, Cheb, Most, Plzeň, Mladá Boleslav, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc) a na Slovensku (Bratislava). Představení, na nichž se podílela, byla uskutečněna rovněž v Litomyšli, v Bernolákovu a ve Skalici na Slovensku, ve francouzském Nantes.

Práce Marie Fulkové byly dosud  prezentovány na třech desítkách kolektivních výstav na Slovensku (Bratislava, Trnava, Partizánske, Nitra, Liptovský Mikuláš), v České republice, v Polsku, Německu, Belgii … Samostatně je veřejnosti představila na desítce výstav na Slovensku (Bratislava, Partizánske, Topol´čany) a v České republice (Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, České Budějovice, Jablonec nad Nisou). Na Slovensku, v České republice, v Německu, Norsku … se zúčastnila několika tvůrčích dílen a sympozií. Svými pracemi je zastoupena v galerijních a muzejních sbírkách v České republice a v Německu.

Výstava „Mária Fulková: Kapitoly ze života. Konceptuální textil“ je věnována ukázkám výsledků autorčiny tvorby z posledních let. Některé z prací vznikly v loňském a letošním roce a budou vystaveny poprvé.

Vlastimil Havlík

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID