Irena Nováková: Díky andělům…

Až do 29. 9. je možno zhlédnout ve výstavní síni maloskalického areálu výstavu regionální výtvarnice Ireny Novákové Díky andělům… Umělkyně Irena Nováková se narodila v Náchodě. Dětství trávila ve Slatině nad Úpou, poté žila v Malé Skalici a nyní druhým rokem bydlí v městečku Úpice.

S výtvarným uměním se sblížila již v dětství, kdy ji během zdravotních problémů dělaly společnost knihy a jejich ilustrace, které čas od času i sama kolorovala, pokud byly černobílé. Právě barvy autorku prezentují. Díky nim mohla přicházet na jiné myšlenky, představovat si svůj ideální svět a rozvíjet svoje fantazie. Zlomem byl pro ni rok 2002, kdy se stala členem Výtvarné dílny při DDM Bájo v České Skalici (nyní výtvarná skupina Ateliér), kterou vede malířka Jarmila Zárubová. Pod jejím odborným vedením se Irena Nováková seznámila podrobně s výtvarným uměním a řadou výtvarných technik.

Mezi hlavní motivy její tvorby patří nejen zážitky z dětství, příroda, ale především její pocity, tužby a nálady. Ani techniky nejsou stejné, věnuje se kresbě uhlem, tužkou, olejomalbě a v neposlední řadě také enkaustice, při níž se využívá teplo, kdy se nanáší roztavený pravý včelí vosk. Příroda se stala nejen zdrojem, ale i pomůckou při tvorbě. Autorka využívá písek, kamínků či oblázků při tvorbě mandal – symbol jednoty, harmonie a rovnováhy pozemského i duchovního světa.

V letech 2010–2013 pracovala jako zdravotní sestra v Senior centru v Malé Čermné. Své nadání s touto profesí dokázala propojit, když svým pacientům svá díla ukazovala a poté s nimi začala i tvořit. To mělo za následek zlepšování nejen jejich psychického stavu, ale i fyzického. O této práci sama napsala: „ Pokud mi je osudem předurčeno pomáhat lidem – pak mne naplňuje skutečnost, že díky andělům a mým obrázkům nejeden klient centra  měl možnost čerpat energii a nechat na sebe působit vibrace barev. Často a s nadšením se mnou klienti vytvářeli mandalky podle své nálady a právě díky barvičkám se dokázali uvolnit a zklidnit a rozpovídat o svých starostech či obavách nebo naopak zavzpomínali na veselé příběhy z jejich dětství…
Barevná terapie využívá toho, že barvy mají blahodárný účinek na činnost různých tělesných orgánů … Oblíbené barvy se během života mění … Barvy ovlivňují každou stránku našeho bytí…“

Na probíhající výstavě je možné zhlédnout ukázky výsledků její tvorby od roku 2003. Jsou zde zastoupeny olejomalby, enkaustiky, gravírované sklo, mandaly z písků a kamínků a nakonec
i zrealizované návrhy šatů.

Eva Šlegrová

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID