Jan Skořepa – Afrika

Mezi Safari, Kuksem a Afrikou

K první výstavě se Jan Skořepa odhodlal až po sedmi letech návštěv a třech rocích přímého studia u věhlasného mistra Zdeňka Buriana. Svou tématiku a uměleckou cestu předznamenala už na počátku i existence dvorské zoologické zahrady s exotickými zvířaty. „Lásku k přírodě, ke zvířatům, ale především k Africe vyjadřuje již od mládí prvními kresbami slonů, zeber a chýší afrických domorodců“, napsal o něm do programu první výstavy v rodném Dvoře Králové (1982) ing. Josef Vágner, zakladatel dvorského safari a vůdce řady afrických expedic.

Šest let prožil Jan Skořepa v Náchodě, kde dokončil základní vzdělání a ačkoliv se mu líbila letní příprava na rybářskou školu ve Vodňanech, stal se nakonec automechanikem. „Když ovšem někdo o něco skutečně usiluje, dosáhne toho“, říká upřímná vousatá tvář. A skutečně. Hned po vyučení už nastoupil jako řidič u J. Vágnera, s nímž se často dostal do Prahy. Byl to on, kdo Vágnera s Burianem seznámil. Za studium u Buriana nakonec obětoval i své úspory pro plánovanou cestu do Afriky. Tehdy sice litoval neuskutečněné expedice, ale netušil, že se stane přímým pokračovatelem Burianovy ilustrátorské (např. cyklus Bílá velryba) a umělecko-dokumentární práce a že si africké cesty ještě vynahradí. Následovalo i otevření monumentální Galerie Zdeňka Buriana přímo v areálu ZOO-parku, kterou mladý malíř inicioval a řídil. I jeho zásluhou maloval Burian ročně pro expozici šest velkých pláten.

Skořepa, který dnes žije v Kuksu, v bývalém domku Šporkova rytce Michaela Rentze, na dohled Braunových soch, zvířat a lidí, prošel cílevědomým školením v kresbě, anatomii, etnografii, literatuře a nakonec přišly i skutečné expediční cesty do Afriky a studium exotické přírody, zvířat a lidí přímo pod velikým sluncem. V posledních devíti letech odjíždí pravidelně na osm týdnů do Tanzanie a na Zanzibar. Sblížil se s plachým křováckým kmenem Tindiga, který je na pokraji vymření, a objevuje v „měkčím africkém světle“ nepopsatelná chování lidí a zvířat i jejich soužití s přírodou. Jeho kresby a malby daleko přesahují pouhou dokumentaristiku. Stylizovaný výraz umění mění jeho portréty v divoké přírodě v koncentráty lidských, zvířecích i přírodních osudů.

Jan Skořepa, narozen roku 1950 ve Dvoře Králové nad Labem, přítel a žák malíře Zdeňka Buriana, žije a pracuje v Kuksu. Pravidelně jezdí do Afriky, kde nejen maluje a fotografuje, ale také hledá ztracený svět.

Z propagačních materiálů se souhlasem autora (Stanislav Bohadlo)

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID