Památky Říma a jeho okolí na fotografiích Václava Hovorky

Vatikán, průčelí baziliky sv. PetraRNDr. Václav Hovorka (1947) je absolventem oboru geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1977 byl zaměstnán na Národním výboru hl. m. Prahy, v letech 1977 – 1989 pracoval na Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, po roce 1989 byl náměstkem primátora v Hradci Králové a v současné době působí jako vedoucí správního útvaru státní energetické inspekce v Hradci Králové.

Václav Hovorka se zajímá o památky a jejich ochranu (je členem Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, o. s.), věnuje se turistice (je členem Klubu českých turistů, odboru Hradec Králové).

Publikuje v denním tisku, podílel se na přípravě řady výstav, vytvořil mapovéTivoli, Hadrianova vila podklady pro několik odborných titulů, například pro publikace 330 let královéhradecké diecéze (1994), Pardubicko na situačních a orientačních plánech (1998), Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku (1997). Je autorem práce Klub českých turistů. Odbor Hradec Králové (2010)…

Fotografuje od studentských let, od roku 2003 pracuje s digitálním fotoaparátem. Jeho záběry patří zejména architektonickým památkám, sochám, obrazům… a krajině.
V českoskalické muzejní výstavní síni je nainstalováno na 140 reprodukcí (21 x 29 cm) barevných snímků, pořízených autorem při cestách do Říma a jeho okolí v letech 2007 a 2009. Program cest připravil doc. PhDr. Vladimír Hrubý, vedoucí katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který je také autorem textového doprovodu snímků. Cesty byly uspořádány pardubickou cestovní kanceláří BOCA, výstava měla premiéru v roce 2010 v galerii „T“ královéhradecké univerzity.

Řím, Fontána di TreviSnímky přibližují návštěvníkům chrámy a paláce, zahrady, mosty, kašny a fontány, obelisky, sochy, obrazy, fresky a mozaiky z Říma a z Frascati, Tivoli, Bomarza, Bagnai…, z míst z oblasti Latia. Mají hodnotu dokumentární a v mnoha případech zachycují navíc atmosféru, náladu, historii – příběh místa.

(Vlastimil Havlík)

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID