Spolupráce výtvarníků s textilním tiskem

Výstavu „Spolupráce výtvarníků s textilním tiskem“ připravilo UPM – Muzeum textilu ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové. Nabízí k vidění dezény potištěných šatových a dekoračních textilií dle návrhů významných českých výtvarných umělců a jejich žáků ze sbírky Muzea textilu v České Skalici. Výstava je doplněna aktivním programem, výtvarnou dílnou. V rámci výstavy proběhnou ve dnech 5. – 6. června a 19. – 20. června komentované prohlídky.

Pro vzhled potištěné textilie je rozhodující vzor-dezén. Trvalo však velmi dlouho, než se navrhováním dezénů potištěných textilií začali zabývat kromě profesionálních dezinatérů také výtvarní umělci. V českých zemích byly v počátcích tovární výroby textilních tisků, tedy od 30. let 19. století, získávány dezény zejména z Francie a z Německa. První vlaštovkou z řad výtvarníků, kteří začali spolupracovat s textilním tiskem, byl Mikoláš Aleš v prvním desetiletí 20. století. K častějším kontaktům docházelo teprve po vzniku samostatného Československa. Velký kus práce odvedly na tomto poli i Svaz československého díla a Uměleckoprůmyslová škola v Praze (ve školách Františka Kysely, V. H. Brunnera a Jaroslava Bendy se rovněž vyučovalo tvorbě dezénů pro textilní tisk).

Ve třicátých letech a na počátku let čtyřicátých počet výtvarníků spolupracujících s textilním tiskem vzrostl. Mezi ně patří Josef Čapek, Marie Čermínová (Toyen), Alois Fišárek, Václav Koutský, Karel Svolinský, Vladimír Sychra, Jiří Trnka a Alois Wachsmann. Jejich pomoc vyhledala jako jedna z prvních královédvorská firma Josef Sochor, která již na začátku dvacátých let vyzvala k součinnosti prof. Kyselu a jeho žáky. Další z výtvarných umělců, Antonín Kybal, navrhl řadu dezénů pro firmu Monopol v Mladé Boleslavi atd. Slibně se rozvíjející spolupráce výtvarníků s textilními tiskárnami byla přerušena nacistickou okupací.

Po druhé světové válce se intenzivně hledaly v oblasti textilního tisku cesty, jak zvýšit nejenom produkci potištěných textilií, ale i jejich estetickou úroveň. Prozíravým činem bylo navázání spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (prof. Antonín Kybal, prof. Alois Fišárek) a s Vyšší průmyslovou školou textilní v Brně (prof. František Malý). V roce 1949 byl založen v Praze národní podnik Textilní tvorba (od roku 1959 Ústav bytové a oděvní kultury – ÚBOK), který byl specializován na navrhování dezénů a výrobu vzorků pro výrobní podniky. V následujících letech druhé poloviny 20. století spolupracovaly s výtvarnými umělci zejména ÚBOK, Dílo – podnik Českého fondu výtvarného umění, Ústředí uměleckých řemesel, Výtvarná řemesla, výrobní družstvo Zádruha a národní podnik Výstavnictví v Praze a Moravská ústředna v Brně.

A jak je tomu dnes…

(Jana Matěnová)

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID