Bytový textil z ÚBOKu Praha. K 50. výročí založení

Od 28. září do 31. prosince patří výstavní síň Dlouhá chodba českoskalického muzejního areálu výstavě Bytový textil z ÚBOKu. Expozice navazuje na výstavu Móda z ÚBOKu, která je k vidění v hlavní výstavní síni areálu od 16. srpna do 30. září.

Josef Ducháč: Měňavky, potištěná dekorační textilie, 60. léta 20. stol.Oblast kultury bydlení je další důležitou oblastí, jíž byla věnována péče ÚBOKu. Zabývala se jí pracoviště prostorového, plastického a plošného vytváření. Prostorové vytváření bylo věnováno zejména nábytkářské tvorbě, plastické vytváření umělému osvětlení, osvětlovacím tělesům, užitkovému a ozdobnému sklu, porcelánu a keramice a plošné vytváření bytovému textilu a tapetám. Zatímco první z uvedených pracovišť vzniklo ve stejném roce jako ÚBOK, oddělení plastického vytváření navázalo na činnost Ústředního výtvarného střediska průmyslu skla a jemné keramiky, které bylo od roku 1951 součástí n. p. Textilní tvorba, a plošné vytváření plynule navázalo na činnost oddělení věnovaného bytovému textilu, které bylo součástí Textilní tvorby od jejího vzniku (1949).

Emilie Frydecká: Asmana, potištěná dekorační textilie, 1975Oddělení bytového textilu – plošného vytváření se snažilo textilie od počátku navrhovat ve vazbě k soudobému interiéru a modernímu nábytku. Po vzniku ÚBOK pracovalo oddělení „ve složení: výtvarný teoretik Chaloupecký, výtvarníci Hrušková, Vašut, Karlíková, Rauš, Smetanová, Mrázek… V průběhu 60. let (asi do roku 1970) pracovalo v oddělení plošného vytváření samostatné oddělení lnářských výrobků (vedoucí J. Hofman)…Pracovní náplň kolektivu se koncem a v průběhu 80. let rozšiřuje o mimořádné akce specifického a celostátního významu jako jsou interiéry hotelů Intercontinental a Praha, Národního divadla, České národní rady a dalších.“ (Benda, J. – Karasová, D.: Čtyřicet let Ústavu bytové a oděvní kultury. Praha, ÚBOK 1988, s. 49-51).

Jan Hladík: Koš s třešněmi, potištěná dekorační textilie, první polovina 50. let 20. stol.Výstava je věnována zejména ukázkám bytových (v prvé řadě potištěných, v menší míře tkaných) textilií, jejichž dezény byly navrženy pracovníky (zaměstnanci), respektive spolupracovníky ÚBOKu a jeho právních předchůdců – národního podniku Textilní tvorba (1949 – 1958) a Textilní módní tvorby (1948 – 1949). Vystavené ukázky textilií svědčí o tom, že ke spolupracovníkům uvedených organizací patřili v prvním poválečném desetiletí především pedagogové Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, profesoři Antonín Kybal a Alois Fišárek, a jejich žáci, například Magda Adlerová, Emil Cimbura, Jaroslav Červený, Drahomíra Dařenová, Zora Doležalová, Věra Drnková – Zářecká, Daniela Hahnová, Květa Hamříková, Jan Hladík, Zdeněk Holub, Květoslava Jadrníčková,Jan Hladík: Zvířata, potištěná dekorační textilie, 1. pol. 50. let 20. stol. Vladimír Jeníček, Olga Karlíková, Vladislav Kavan, Jaroslav Kumpán, Jiří Špicner, Jindřich Švec, Václav Tikal, Vladislav Vacek. K vystaveným ukázkám patří také ty, jejichž dezény navrhli kupříkladu Ota Janeček, Břetislav Jüngling, Zdenek Seydl nebo Václav Sivko. K autorům návrhů dezénů ukázek vystavených textilií z šedesátých až osmdesátých let patří mimo jiné Mária Danielová, Taťána Dudová – Hošková, Josef Ducháč, Ludmila Dvořáková. Emilie Frydecká, Gabriela Hanzlová, Dana Holá, Rudolf Mejsnar, Lída Neumannová, Pavel Petrák, Jiří Špicner, Vlastimil Tříska.

Některé textilie, jejichž ukázky jsou vystaveny, byly součástí oddílu Vkus úspěšné expozice československého pavilonu na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu.

Vystavené textilie (kupóny, ukázky z knižních a ramínkových vzorníků, upomínkové kapesníky k Mezinárodnímu kongresu módy v Praze z r. 1959) a dokumentační materiály pocházejí z období od druhé poloviny čtyřicátých let do osmdesátých let 20. stol. a patří do sbírky UPM – Muzea textilu v České Skalici.

 (Vlastimil Havlík)

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID