Terezín ve fotografii

Snímky Petra Holubce a ukázky synagogálních textilií

Od 20. května do 13. července 2008 jsou ve výstavní síni Na chodbě českoskalického muzejního areálu vystaveny tři desítky černobílých a barevných fotografií (40 x 60 cm) Petra Holubce.

Petr Holubec se narodil v Trutnově. Žije v Praze. Na konci osmdesátých let vystudoval v Ostravě obor výtvarné fotografie. Dlouhodobě se zajímá o židovskou tematiku a o industriální architekturu.

Vystavené práce vznikly v průběhu roku 2004 v několika budovách pevnosti Terezín – v Drážďanských a Vrchlabských kasárnách, v Kavalírce, v bývalé truhlářské dílně v objektu jízdárny a v někdejší pekárně v kavalíru č. 2. Autor svoje snímky, z nichž každý byl předem důkladně promyšlen a procítěn, dosud vystavoval v Městském informačním centru v Terezíně, v pražském Židovském muzeu a v kině Centrál v Hradci Králové.

Holubcovy snímky nejsou fotografiemi dokumentárními. Terezín – bývalá pevnost, vězení, sběrný tábor – židovské ghetto, prostory využívané armádou – mu učaroval svojí atmosférou, duchem. Jeho fotografie jsou otisky zpustlých, ale jen zdánlivě opuštěných prostor, prostor ve skutečnosti zaplněných, prosycených zármutkem, steskem, bolestí, zoufalstvím, touhou… „Od prvních návštěv jsem se nemohl zbavit otázek, které mě vždy napadaly při četbě literatury o holocaustu. Do jaké míry je vůbec možné představit si to, co se v těchto místech odehrávalo před více než 60 lety…Tichý pohyb v uzavřených a veřejně nepřístupných prostorách“, líčí svoje zážitky z pevnosti, „nutí uvažovat o jeho dávných obyvatelích, z nichž naprostá většina se nedožila osvobození“. Jeho střídmě, uměřeně působící fotografie, připomínající grafické listy, jsou plny přízračné, mystické terezínské atmosféry. Evokují ji prostřednictvím dialogů světla a stínu, křivek a vertikál, prostřednictvím záběrů mříží, rozbitých okenních tabulek, schodišť, chodeb, prostřednictvím nezřetelného, tušeného světa za oponou špinavé okenní tabulky, mrazivého utrpení i ohnivého inferna za silnými pevnostními zdmi.

Vystavené fotografie jsou doplněny ukázkami synagogálních textilií. Ty představují, obecně, významnou část interiéru synagogy. Jsou v něm zastoupeny zejména v podobě pláštíků a povijanů na Tóru, opon, drapérií, baldachýnů, parochet, různých pokrývek a polštářů. Bývají zdobeny výšivkou, někdy také krajkou, aplikacemi nebo potiskem. Na přítomné výstavě jsou prezentovány pláštíky na Tóru, podušky, opona a zejména povijany na svitek Tóry.

Svitek Tóry je nejsvatějším předmětem interiéru synagogy. Je pečlivě zdoben. Jeho téměř nedílnou součástí je povijan na Tóru, což je dlouhý úzký pás tkaniny, získaný rozstříháním pleny, do které byl zabalen židovský chlapec při obřízce. Plena se po obřadu vypere a rozstříhá na pásky, které se sešijí do podoby dlouhého pásu. Na pás se vyšije donační nápis: „Já jsem otec …a věnuji to za svého syna …, který se narodil …“ Někdy je na povijanu vyšito i místo narození, ale vždy je na něm uvedeno přesné datum narození chlapce. V období raného novověku, v 16. i v 17. století, nahrazovaly (např. v Německu) povijany na Tóru matriční záznamy o narozených. Kromě jednořádkového hebrejského nápisu bývají povijany opatřeny ozdobnými zvířecími motivy, které se většinou vztahují buď ke znamení, ve kterém se chlapec narodil, nebo k přání, aby byl rychlý nebo silný jako vypodobněné zvíře. K častým výzdobným motivům patří ty, které se vztahují obecně k judaismu: koruna Tóry nebo Davidova hvězda. Nejčastější součástí výzdoby je dobrořečení: „Nechť mu Bůh dá vyrůst k Tóře, chupě a dobrým skutkům!“

Výstavu Terezín ve fotografiích připravila spolu s UPM – Muzeem textilu a Muzeem Boženy Němcové v České Skalici Společnost česko-arabská, pobočka Hradec Králové.

(Vlastimil Havlík)

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID