Jiří Škopek: Pohlednice

Od 16. června do 27. července 2008 patří českoskalická muzejní výstavní síň návrhům dvou stovek kreslených kolorovaných pohlednic letos jubilujícího akademického malíře Jiřího Škopka (21.7.1933).

Stehlík obecnýJiří Škopek se narodil se ve Velimi u Kolína. V letech 1947–1951 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Roku 1952 se přestěhoval do Jaroměře a v letech 1953–1959 navštěvoval ateliér filmové grafiky profesora Adolfa Hoffmeistera na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Po studiích učil na jaroměřské lidové škole umění (1961 – 1980), byl výtvarníkem Muzea Boženy Němcové v České Skalici (1964 – 1982). Od roku 1982 má svobodné povolání. V současné době mimo jiné vyučuje na jaroměřské Střední škole řemeslné budoucí umělecké kováře a keramiky výtvarnou výchovu a dějiny umění.

Železnice od Pazderníkova rybníkaV šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech namaloval čtyři rozsáhlé cykly, věnované krajině severovýchodních Čech – kraji mládí Boženy Němcové, Náchodsku a řekám Úpě a Metuji (všechny byly veřejnosti představeny rovněž v českoskalické muzejní výstavní síni), k roku 1989 se vážou obrazy z dolního toku Labe, které vytvořil na krajinářském sympoziu v bývalém východním Německu.

Radnice v ŽelezniciJiří Škopek se zabývá mnoha obory volné i užité tvorby. Maluje, kreslí (je kupříkladu autorem mnoha desítek pozoruhodných portrétů osobností spjatých s oblastí severovýchodních Čech), ilustruje, restauruje, věnuje se volné a užité grafice, keramice, medailérství a umělecké knižní vazbě. Pracuje se sklem, kovem, dřevem, textilem, navrhuje hračky ze dřeva. Věnuje se tvorbě betlémů a prací s betlémskými motivy… Je, mimo jiné, autorem malované keramiky v nikách atria českoskalické Barunčiny školy, tabulí naučné stezky Babiččino údolí, mozaiky u pramene Labe v Krkonoších, výtvarné podoby řady znaků a vlajek měst a obcí. S dcerou Markétou vytvořil kopie historických dřevěných desek s pamětními zápisy pro ochoz dřevěného hřbitovního kostela Panny Marie v Broumově.

Miletín - rodiště K. J. ErbenaOd počátku šedesátých let tvořil Jiří Škopek kreslené, většinou kolorované, pohlednice. K nejstarším patří barevné pohlednice s kresbami na motivy lidových písniček z Jaroměřska z první poloviny šedesátých let, používané jako vstupenky do jaroměřského muzea, a pohlednice s hajným (lesníkem) Oháňkou k dvacetiletí lesnického školství v Trutnově. Z konce šedesátých let pocházejí barevné pohlednice s plemeny holubů a dýhové pohlednice s vypalovanými motivy známých míst na Náchodsku.

V České SkaliciJiří Škopek se k tvorbě pohlednic navrátil na počátku devadesátých let. Počínaje rokem 1992 ztvárňuje motivy z kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, od roku 1993 vytváří i návrhy pohlednic s vánoční, novoroční, respektive tříkrálovou tematikou, s motivy z Podorlicka, Polabí, z Podkrkonoší (ty v jeho tvorbě pohlednic převládají) a z dalších míst v Čechách, na dalších se setkáme s motivy velikonočními. Některými ze Škopkových pohlednicových motivů jsou vyzdobeny též novoroční přání či kalendáříky.

V Poličce u hradebJiří Škopek přistupuje k tvorbě těchto – toliko formátem – malých uměleckých děl s pro něj typickou profesionalitou, s důkladností a zodpovědností. Neváhá vydat se i vícekrát na dané místo, korigovat a komponovat. Jeho pohlednice ale nechtějí konkurovat fotografii, nejsou otrockým záznamem podoby daného místa, jsou dílem výtvarným. Každá ze Škopkových pohlednic má přitom svůj příběh, svoji okolnost vzniku, které si autor dobře pamatuje a myslím, že i ochotně sděluje. Jeho pohlednice mají ducha, jsou prodchnuty poezií, atmosférou dob minulých, vyvolávají v nás vzpomínky, přenášejí nás do světa bez chtivosti, nevraživosti a závisti, bez shonu a hluku. Ačkoli jsou věnovány zejména zimním motivům, jsou v nich zachycena i další roční období. Provívá jimi jarní větřík, sviští v nich a keře ohýbá podzimní vichr, poletují kypré vločky, kvílí meluzína. Svítí v nich slunce, stejně tak, jako hvězdy na obloze (včetně hvězdy betlémské) či okna venkovské chaloupky nebo třeba kláštera do zšeřelé krajiny. Na mnohých z nich vychází zář – naděje také z jesliček ve chlévě…

Železniční most přes Labe u JosefovaNěkteré z pohlednic Jiřího Škopka lze považovat za plnohodnotné moderní veduty, mnohé za střípky originálního kulturního zeměpisu naší vlasti, za naléhavou výzvu k poznání dosud neznámých míst, též však za test našich místních zeměpisných znalostí. Neboť, ruku na srdce, kdo z vás ví, kde se nacházejí kupříkladu Dobříkov, Švábenice, Mříčná, Lučice či Sepekov? Ačkoli Škopkovým pohlednicím dominují stavby, obvykle lidové, církevní či hradní architektury, nechybějí v nich ani památky technické, vyobrazení historických lokomotiv a ne na posledním místě lidé – postavy anonymní i portréty významných rodáků v medailonech. Nalezneme v nich ovšem také krajinu, přírodu, zvířata, odkazy k pověstem a historickým příběhům a zejména pak sympatie. Sympatie k domovu, k vlasti.

(Vlastimil Havlík)

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID