Život není jen černý, nebo bílý

„Život není jen černý nebo bílý“ je název výstavy, kterou uspořádalo Textilní muzeum TIBA a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici ve spolupráci s výtvarnou skupinou Ateliér.

Výtvarná skupina Ateliér oslaví v letošním roce 10 let svého působení. Kurs kresby, malby a grafiky pro dospělé vznikl jako Výtvarná dílna v roce 1997 při Domě dětí a mládeže Bájo v České Skalici. Název Výtvarná dílna byl v roce 2004 změněn na Ateliér. Od počátku pracuje tato skupina pod odborným vedením známé českoskalické malířky Jarmily Zárubové. Její kolektiv se v průběhu svého trvání několikrát obměnil. V současné době navštěvuje kurs 13 členek, jejichž práce jsou k vidění ve výstavní síni Muzea Boženy Němcové. Jsou jimi: Božena Boušová, Hana Harantová, Miroslava Hašková, Ivana Hornychová, Lada Hynková, Hana Jirásková, Věra Jiřičková, Lída Kadaníková, Milena Kameníková, Zdeňka Tošovská, Irena Vavřenová, Marie Voglová a samozřejmě Jarmila Zárubová.

Členky Ateliéru se zabývají různými výtvarnými technikami – jsou to např. kresba tužkou, kolorovaná kresba, lavírovaná kresba, kresba uhlem a kresba rudkou, perokresba, olejomalba, frotáž, grafika – suchá jehla a další.

S činností skupiny Ateliér, tehdejší Výtvarné dílny, jste se mohli poprvé setkat v roce 1998, kdy českoskalická muzea ve spolupráci s místní základní školou a  Domem dětí a mládeže Bájo uspořádala výstavu výtvarných prací Jarmily Zárubové a jejích žáků Naše město. Na výstavě bylo k vidění na pět desítek prací žáků českoskalické základní školy a dospělých „právě z Výtvarné dílny“. O rok později, tedy v roce 1999, uspořádala opět českoskalická muzea výstavu, nazvanou „Výtvarná dílna – obrazy, kresby a grafické práce Jarmily Zárubové a jejích přátel“. Od roku 2002 bylo možné se pravidelně seznamovat s činností výtvarné skupiny Ateliér v galerii Fortna v prostorách Domu dětí a mládeže Bájo. Letošní výstava je zřejmě největší, kterou za svou desetiletou existenci tato výtvarná skupina uspořádala. Jedná se o výběr toho nejlepšího z tvorby výše zmiňovaných a zde přítomných dam.

Námětová i technická různorodost a především radost z tvorby jsou předností zajímavé výstavy v České Skalici.

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID