Z výtvarných prací členů novoměstského výtvarného sdružení

Od 2. května do 6. června, denně kromě pondělí od 8 do 16 hodin, budou ve výstavní síni Muzea Boženy Němcové a Textilního muzea v České Skalici k vidění výsledky práce Skupiny neprofesionálních výtvarníků z Nového Města nad Metují.

Skupina neprofesionálních výtvarníků v Novém Městě nad Metují byla založena na jaře roku 1963. Sdružovala zájemce o kresbu, malbu, teorii umění a rovněž připravovala studující k talentovým zkouškám na výtvarné směry středních i vysokých škol. Za více než čtyři desetiletí činnosti tak provedlo sdružení výtvarnými školami celou řadu studentů.

Počet členů sdružení je nestálý, v současnosti osciluje kolem čísla patnáct. Věk členů je rozličný, a úroveň prací proto rozdílná. Činnost skupiny je v současné době zaměřena především na zachycování mizející původní lidové architektury a krajiny či restaurování památek, a to v celé naší oblasti Orlických hor a východních Čech. V zimních měsících spolupracují členové s novoměstským muzeem a zobrazují předměty z jeho depozitářů.

Ukázky prací – kresby, malby, oleje, akvarely, pastely, kombinované techniky i textilní výrobky – vystavuje skupina v různých městech, školách, domovech důchodců atd., účastní se malířských setkání, soutěží a výstav kolegů. Velkou výstavu připravili členové sdružení pro polské město Duszniky Zdrój a pochvalují si navázání spolupráce s francouzskou výtvarnou skupinou z okresu Baar (Alsasko).

Novoměstské výtvarníky vedl téměř 39 let akad. malíř Josef Ducháč, textilní výtvarník a velmi dobrý pedagog. Po jeho smrti pomáhala skupině akad. malířka Dana Holá-Charvátová, nyní stojí v jejím čele textilní grafik a desinatér Karel Vlček.

(Vlastimil Havlík)

 

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID