Karel Vlček: Stuhy

Od návrhu k realizaci

Výtvarník, textilní návrhář Karel Vlček se narodil 18. listopadu 1933 v Mladé Boleslavi, kde také vychodil obecnou a měšťanskou školu. V letech 1947 – 1948 navštěvoval v Úpici Základní odbornou školu Českých lnářských textilních závodů, Trutnov. Z jejích pedagogů rád vzpomíná zejména na textilního návrháře, výtvarníka Karla Hejtmánka, který ho zasvěcoval do tajů vazeb tkanin a jejich rozborů. Karel Vlček se již tehdy zajímal, mimo jiné, o písmo a kaligrafii, o výtvarnou oblast, znalostí z níž později bohatě uplatnil při navrhování stuhařských výrobků.V letech 1948 – 1950 byl žákem Odborné školy tkalcovské v Náchodě. Tehdy se u něj už plně projevil zájem o výtvarnou práci. V letech 1949 – 1950 navštěvoval „nepovinný“ kurs profesora Jaroslava Středy, zaměřený na výtvarné zpracování textilií, věnoval se kresbě a malování. V letech 1950 -1952 studoval výtvarně technický obor vzorování textilií na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně, kde byl, mimo jiné, žákem na slovo vzatých odborníků: profesorů, výtvarníků Františka Mervarta, již zmíněného Jaroslava Středy, Karla Lapky, Františka Malého. Ke stejným letům se váže jeho spolupráce s textilním závodem Hedva Vítkov, pro nějž, podobně jako jeho spolužáci, převáděl do podoby vzornic – patron návrhy textilních desénů kravat.

V roce 1952, po absolvování brněnské průmyslovky, se přestěhoval do Dobrušky a nastoupil do tamního národního podniku STUHA (v letech 1958 – 1988 byly závody dobrušské Stuhy součástí n. p. STAP, Vilémov u Šluknova), kterému je věrný dodnes. Nejprve se seznámil s administrativou vedení tkalcovny, po základní vojenské službě, strávil ji jako kreslič generálního štábu Československé lidové armády v Praze, se stal pracovníkem výrobního oddělení Stuhy a postupně tak pronikl do všeho, co souviselo s pestrým výrobním programem podniku, s výrobou stuh hedvábných, žakárských i vlasových, leonských nití a výrobků z nich, to je stuh technických, prádlařských, obuvních, záclonových i krojových, s výrobou tak zvaných taftovek, atlasek, lemovek, záčistek, pasovek, adjustaček, ramínkovek, poutkovek, kloboukovek, lámovek, ale i záložek a etiket, prýmků či textilních vánočních ozdob. Byl pověřen navrhováním elastických stuh pro dámské i pánské prádlo, na pánské šle a opasky, figuroval u zavedení filmového a strojního válcového tisku v podniku, pro tisky navrhoval i desény. V druhé polovině šedesátých let stál u zavádění jehlových stavů, podílel se na přebírání výroby „řezaných dvojplyšů“ z národního podniku Krajka, Kraslice. Vzhledem k nabytým zkušenostem a výtvarným schopnostem se stal v roce 1957 podnikovým návrhářem. Specializoval se na tvorbu návrhů tak zvaných hladkých stuh, byl pověřován vývojem nových druhů stuhařských výrobků. Spolu s Josefem Drejslem zavedl v podniku produkci rokajlových (perličkových) tkanin a rokajlových výrobků. z V roce 1964 byl pověřen vedením žakárského úseku návrhářského oddělení. Zabýval se, kupříkladu, i navrhováním desénů stuh leonských, textilních vánočních ozdob… Jeho výtvarné dispozice, erudice v oboru mu umožnily navrhovat a k realizaci připravovat rovněž tkané záložky a etikety, jimž zejména je věnována naše výstava.

Jméno Karla Vlčka je spjato s tisícovkou uvedených výrobků, s tisícovkou drobných výtvarných děl s nejrozličnějšími motivy. Lze se na nich setkat s portréty různých významných osobností, s architektonickými památkami a památkami lidové architektury, s vedutami měst, s výročími škol, s nejrozličnějšími organizacemi, s výrobními podniky, hotely…, jsou dokladem rozmanitých kulturních, sportovních, společenských a politických událostí, svátků. Předchází jim pečlivá příprava: studijní kresby, studie kompozic sestavených mnohdy z několika motivů, hledání vhodného typu písma a jeho zakomponování do plochy záložky či etikety. Některé záložky vznikly ve spolupráci se starším kolegou Karla Vlčka, s návrhářem Vladislavem Balcarem. Vlček doplnil jeho návrhy logem, vhodným typem písma, připravil je do výroby. Podobným způsobem zajistil i realizaci návrhů dalších autorů: M. Troupa, O. Wollnera, J. Sigmundové…, některé Vlčkovy návrhy vznikly podle děl slavných umělců, Albrechta Dürera, Jana Zrzavého…, pracemi dalších, například Karla Svolinského, byl pro svoje návrhy inspirován. Zmínku si bezpochyby zaslouží i speciální, Vlčkem realizované zakázky. Kupříkladu série stuh k vyznamenáním pro Ugandskou reubliku (1970 – 1971), epolety k vojenské uniformě prezidenta ČSSR, stuha na podbradníky k pokrývce hlavy uniformy slavnostních jednotek Armády České republiky (1997), stuhy ke kostýmům zpěváka Michaela Jacksona (2001), stuha k uniformě slavnostních jednotek bolivijské armády (2002). Pozoruhodnou je účast Karla Vlčka a jeho syna, grafika Petra Vlčka, v mezinárodní výtvarné soutěži, vyhlášené v roce 1987 newyorským vydavatelstvím E. T. C. V zadání soutěže bylo výtvarné zpracování textu americké odborné spisovatelky (zabývá se grafickou tvorbou) Beatrice Warde a typ písma. Technika nebyla předepsána, v případě otce a syna Vlčkových jí bylo žakárské tkaní a jeho výsledkem byl originální stuhařský výrobek, tkaná záložka. V soutěži na opaskovou stuhu pro uniformu slavnostních jednotek Armády České republiky (1997) obsadil dokonce 1. místo, stejně tak, jako v případě soutěže na stejnou výstrojní součást Armády Slovenské republiky (1998). Přínosnou je i Vlčkova činnost na poli rekonstrukce historických stuh, a to jak stuh pro církevní účely, tak stuh k vojenským uniformám nebo například k plyšovým medvědům určeným pro export do Skotska, kde byly také původně vyráběny.

Vraťme se však zpět k Vlčkovu profesnímu životopisu. Roku 1986 převzal vedení podnikové přípravy výroby a v této funkci setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 2002. Se Stuhou však, jak bylo již uvedeno, spolupracuje dodnes. Kromě ní kupříkladu i s akciovou společností STAP, Vilémov u Šluknova nebo s firmou Pavla Petrů v Jablonném nad Orlicí.

Po dobu svého působení v dobrušské Stuze si také ovšem neustále rozšiřoval a doplňoval svoje znalosti a dovednosti. Zúčastňoval se seminářů pražského Ústavu bytové a oděvní kultury, byl aktivním členem organizace desinatérů, zaštítěné Československou vědeckotechnickou společností… Další z oblastí mnohostranné profesionální činnosti Karla Vlčka bylo a je jeho působení pedagogické. V první polovině padesátých let vyučoval v závodní škole práce dobrušské Stuhy, po ukončení činnosti Odborné školy tkalcovské v Náchodě (po roce 1951) se díky jeho organizačním a pedagogickým schopnostem podařilo školu dokončit, v prostorách dobrušské elektrotechnické průmyslovky, i žákům nižších ročníků, připravuje k talentovým zkouškám zájemce o studium na výtvarných školách. Hodně energie věnoval Stuhou provozované loutkové scéně, zajišťoval programy pro dobrušské divadlo hudby. Věrný zůstal výtvarné činnosti. Když se v roce 1981 přestěhoval z Dobrušky do Nového Města nad Metují, stal se členem a záhy i organizačním vedoucím tamní Skupiny neprofesionálních výtvarníků, kterou po odborné stránce vedl bezmála čtyři desítky let malíř, grafik a textilní výtvarník Josef Ducháč. Po jeho smrti (2001) pomáhala skupině akademická malířka Dana Holá, dnes zajišťuje odborné vedení skupiny Karel Vlček. Sám se pak věnuje zejména národopisné a dokumentární kresbě a malbě akvarelovými barvami. Nejčastěji ztvárňuje podhorskou (podorlickou) a horskou (Orlické hory, Krkonoše, Beskydy…) krajinu, tvoří také figurální kompozice, portréty, zátiší.

Karel Vlček je stále, obdivuhodně, plný energie a tvůrčích nápadů, a tak se můžeme bezpochyby těšit nejenom na jeho nové stuhařské výrobky, ale i kresby a obrazy.

(Vlastimil Havlík)

Kategorie:

Komentáře nejsou povoleny.

NAŠE EXPOZICE

MALOSKALICKÝ AREÁL
Život Boženy Němcové
Galerie Julie Mezerové
Ateliér Julie Mezerové
Galerie Jos. Vondráčka
Maloskalická tvrz

BARUNČINA ŠKOLA
Stará škola

Dějiny České Skalice
NAUČNÁ STEZKA
Babiččino údolí

RYCHLÁ VOLBA

Muzeum B. Němcové
Maloskalická 47
552 03 Česká Skalice
+420 491 451 285
mbn@ceskaskalice.cz

Doporučujeme

Pro správu majetku používáme SW KLID